Straatman(s) / Straetman(s) Genealogie

 

Fragmenten Straetman Doesburg / Wehl / Emmerick

Door: Ruud Straatman

Op basis van twee testamentaire beschikkingen en aantekeningen die werden aangetroffen bij het CBG zijn navolgend fragmenten samengesteld. Aangevuld met gegevens van het Reichskammergericht te Düsseldorf.

Beide fragmenten zijn met elkaar verwezen, maar de exacte aard is nog niet geheel duidelijk. Daarom moeten we hier onderstrepen dat het om Experimentele fragmenten gaat.

Omdat Graaf Straetman zelf beweerde dat zijn familie "ook bekend is in Denemarken" gingen wij reeds er van uit dat de Straatmannen uit dit fragment familie zijn van de Graaf. Onlangs vond ik een vermelding van de grafsteen van Claes Verstraeten uit Doesburg, waarbij een beschrijving van het ingebeitelde familiewapen stond. Het blijkt onmiskenbaar om hetzelfde familiewapen te gaan als het wapen dat door de voorvaderen van de Graaf werd gevoerd.

Een typoscript van de bovengenoemde testamentaire beschikkingen heb ik vlak voor zijn overlijden ontvangen van Philippe Straatman. Een bronvermelding ontbrak echter, waardoor ik die hier vooralsnog schuldig moet blijven.

Elke aanvuldende informatie met betrekking tot dit fragment is uiteraard welkom via email.

 

Amsterdam, 25 april 2006

Laatst aangepast 17 november 2006

Fragment 1

I

NN Straetman
Deze NN Straetman is de hypothetische vader van Lubbert en Heyndrick Straetman. De aanname dat Lubbert en Heyndrick broers zijn is gebaseerd op het feit dat Lubbert een duidelijke relatie met Kopenhagen en Denemarken had aan het eind van de 16e eeuw (afgeleid uit het proces te DŘsseldorf tussen Lubbert en de burgemeester van Kopenhagen) en de weduwe van Heyndrick met dochter en kleinkinderen in 1610 in Denemarken woonde.
Deze aanname impliceert ook dat Claes Straetman en Geertruyt Straetmans (Verstraeten) neef en nicht waren. Hetgeen ook zou kunnen verklaren waarom ze kinderloos waren.
Van deze tak Straetman (die bezittingen had in Wehl, Emmerick en Denemarken) nemen wij aan dat ze gerelateerd is aan het parenteel van de Graaf Straetman. In 1685, toen Theodor Althet Heinrich Straetman zijn Graaftitel ontving, liet hij namelijk optekenen dat zijn familie, die afkomstig zou zijn van de "Gelderse kust" (en daarvoor uit Vlaanderen zou stammen) "ook bekend is in Denemarken".

  Kinderen
 1. Lubbert Straetman, volgt (II.1)
 2. Heyndrick Straetman, volgt (II.2)

II.1

Lubbert Straetman (ouders onder I), beroep Handelaar (o.a. op Denemarken), trouwt 1572 te Doesburg (RK) - Raebken Van der Straten, (ook genoemd Raba Verstraeten), geboren ca. 1545 , vader Hendrick van der Straten
In 1579 - 1582 diende voor de Stadhouder en Schepenen van Emmerich en daaropvolgend voor het Reichskammergericht te DŘsseldorf een rechtzaak tussen Lubbert Stratman uit Emmerich en Marx Hesse, "BŘrgermeisters und Ratmannes der k÷niglichen Stadt Kopenhagen", waarbij de laatste zich liet vertegenwoordigen door Margarethe Wefels. Uit de stukken blijkt dat het om een zakelijk geschil handelde tussen twee zakenpartners. Onduidelijk blijft waarin beiden gezamenlijk handelden. (Reichskammergericht, Signatur: 5024 - AA 002, Aktenzeichen: S 762/2566.)

  Kinderen
 1. Geertruyt Straetmans (Verstraeten), overleden vˇˇr 11 maart 1661 , trouwt Claes Straetman, ziekelijk op 1 oktober 1610, overleden 14 oktober 1610, begraven Doesburg, Sint Maartenskerk , ouders Heyndrick Straetman en Lysbeth Modenberch
  Claes Straetman en Geertruyt blijven kennelijk kinderloos, want al hun bezittingen worden vermaakt aan de moeder van Claes en hun neefjes en nichtjes.
  Op 21 februari 1611 koopt Gertraudt Strattman, weduwe Niclaes Straetman 3/8 deel van "erve de Grote Schopperden" te Wehl van Augustin Metz.
  Op 22 maart 1611 koopt Judith Straetmans, de zus van Geertruyt Straetmans, samen met haar echtgenoot Vaandrig Wilhelm Brantz het resterende deel van "de Grote Schopperden".
  Schopperden wordt in het "Minutenboek van Huis Bergh" (J.H.G. te Boekhorst) ook omschreven als een tiend onder Azewijn, in het Graafschap Bergh. Volgens de "Registers op de Leenaktenboeken" van Vereniging Gelre eertijds een Kleefs leen in de kerspel Wehl.
  Claes is blijkens navolgend opschrift op een grafzerk begraven in de Sint Maartenskerk te Doesburg: "Hier leyt begraven Niclaes Verstraten staerf in T .... 610 den 14en O....er". Zij sterfdatum blijkt derhalve 14 oktober 1610.
  Nog belangrijker is het familiewapen op de grafzerk: "doorsneden; A. een halve bok rustende op de snijlijn; B. gedwarsbalkt van 6 stukken". (Bron: R.T. Muschart, Grafzerken in Gelderland, steden, deel 1, Arnhem 1940, pag. 268-269.)
  Dit is ontegenzeggelijk het wapen zoals we dat ook kennen van de Utrechtse familie Van der Straten en de familie van de latere Graaf Straetman. (Zie afdeling heraldiek van deze website.) Waarmee het vermoeden lijkt bevestigd over de verwantschap tussen deze families.
 2. Judith Straetmans, volgt (III.1)

II.2

Heyndrick Straetman (ouders onder I), overleden vˇˇr 1 oktober 1610 , trouwt Lysbeth Modenberch, Woont op 1 oktober 1610 te Denemarken

  Kinderen
 1. Claes Straetman, ziekelijk op 1 oktober 1610, overleden 14 oktober 1610, begraven Doesburg, Sint Maartenskerk , trouwt Geertruyt Straetmans (Verstraeten), overleden vˇˇr 11 maart 1661 , ouders Lubbert Straetman en Raebken Van der Straten
  Claes Straetman en Geertruyt blijven kennelijk kinderloos, want al hun bezittingen worden vermaakt aan de moeder van Claes en hun neefjes en nichtjes.
  Op 21 februari 1611 koopt Gertraudt Strattman, weduwe Niclaes Straetman 3/8 deel van "erve de Grote Schopperden" te Wehl van Augustin Metz.
  Op 22 maart 1611 koopt Judith Straetmans, de zus van Geertruyt Straetmans, samen met haar echtgenoot Vaandrig Wilhelm Brantz het resterende deel van "de Grote Schopperden".
  Schopperden wordt in het "Minutenboek van Huis Bergh" (J.H.G. te Boekhorst) ook omschreven als een tiend onder Azewijn, in het Graafschap Bergh. Volgens de "Registers op de Leenaktenboeken" van Vereniging Gelre eertijds een Kleefs leen in de kerspel Wehl.
  Claes is blijkens navolgend opschrift op een grafzerk begraven in de Sint Maartenskerk te Doesburg: "Hier leyt begraven Niclaes Verstraten staerf in T .... 610 den 14en O....er". Zij sterfdatum blijkt derhalve 14 oktober 1610.
  Nog belangrijker is het familiewapen op de grafzerk: "doorsneden; A. een halve bok rustende op de snijlijn; B. gedwarsbalkt van 6 stukken". (Bron: R.T. Muschart, Grafzerken in Gelderland, steden, deel 1, Arnhem 1940, pag. 268-269.)
  Dit is ontegenzeggelijk het wapen zoals we dat ook kennen van de Utrechtse familie Van der Straten en de familie van de latere Graaf Straetman. (Zie afdeling heraldiek van deze website.) Waarmee het vermoeden lijkt bevestigd over de verwantschap tussen deze families.
 2. NN Straetman, volgt (III.2)
 3. Jan Straetman, volgt (III.3)

III.1

Judith Straetmans (ouders onder II.1), overleden vˇˇr 18 juni 1653 , trouwt(1) Wilhelm Brant, geboren 1577 , overleden 22 januari 1612, begraven Doesburg, Sint Maartenskerk , ouders Jan Brant en Josina de Jonckere
Wilhelm Brant was vaandrig van Doesburg.
Hij is begraven in de Sint Maartenskerk te Doesburg, waar zijn graf meteen naast dat van zijn zwager Claes Straetman ligt, die vijftien maanden eerder overleden was. Het opschrift op Wilhelms' graf luidt: "Ao 1612 den 22 janwary starf Wyllem Brant". (Bron: R.T. Muschart, Grafzerken in Gelderland, steden, deel 1, Arnhem 1940, pag. 268.)

Trouwt(2) Johan Walcker
Johan Walcker wordt in acte van 9 april 1634 genoemd als echtgenoot van Judith Straetmans. Johan was Captein. (G.A. Arnhem, inv.nr. 509, ProcuratiŰn)
Idem in acte van 21 aug. 1635. In diezelfde acte machtigt Judith Straetmans haar schoonzoon Arnt Tulleken, "rentmeester deser stad". (G.A. Arnhem, inv.nr. 509, ProcuratiŰn, folio 307)

  Kinderen uit huwelijk (1)
 1. Josine Brants, volgt (IV.1)
 2. Arnholt Brandt, volgt (IV.2)

III.2

NN Straetman (ouders onder II.2), Woont op 1 oktober 1610 met 2 dochters in Denemarken bij haar moeder., trouwt NN Coerthuys

  Kinderen
 1. Matthijs Coerthuys, Woont op 1 oktober 1610 bij zijn oom Claes Straetman
 2. Marriken Coerthuys, Woont op 1 oktober 1610 bij haar oom Claes Straetman
 3. Alith Coerthuys, Woont op 1 oktober 1610 bij haar moeder en oma in Denemarken
 4. Elsken Coerthuys, Woont op 1 oktober 1610 bij haar moeder en oma in Denemarken

III.3

Jan Straetman (ouders onder II.2), overleden vˇˇr 1 oktober 1610 , trouwt NN

  Kinderen
 1. Heyndrichsken Straetman, woont op 10 november 1606 ("onmondig") bij haar oom Claes Straetman
 2. Hermanken Straetman
 3. Janneken Straetman
 4. Bettgen Straetman

IV.1

Josine Brants (ouders onder III.1), trouwt Arnhem 17 augustus 1634 Arnt Tulleken, geboren 1 september 1602, begraven Arnhem 7 december 1654, ouders Rutger Tulleken en Christina Poitouw
Arnt Tulleken was net als zijn vader Rentmeester van Arnhem. (G.A. Arnhem, ProcuratiŰn, 21 aug. 1635)
Op 22 aug. 1656 is in acte sprake van Josina Brants, weduwe van Burgemeester Arnt Tulleken. (G.A. Arnhem, inv.nr. 513, ProcuratiŰn, folio 22.)

Op 11 maart 1661 presenteert Josina Brants zich als erfgename van de overleden Gertruijt Straetman en volmacht zij haar zoon Dr. Wilhem Tulleken, advocaat. (G.A. Arnhem, inv.nr. 513, ProcuratiŰn, folio 222.)

  Kinderen
 1. Willem Tulleken, gedoopt Arnhem 24 juli 1635, overleden 1679
  Willem Tulleken was onder meer Advocaat aan het Hof van Gelderland en en Burgemeester van Arnhem.
 2. Christina Tulleken, gedoopt 2 juli 1637
 3. Rutger Tulleken, gedoopt 16 december 1638
 4. Rebecca Tulleken, gedoopt 18 november 1640

IV.2

Arnholt Brandt (ouders onder III.1), overleden Deventer 22 mei 1641, trouwt(1) Catharina Eggels, vader Jan Eggels
Jan Eggels was Kapitein bij de verdediging van Oostende in 1602-1604.
Trouwt(2) Deventer 12 juni 1631 Hillegont van den Boetzelaer, gedoopt 24 oktober 1595 of 1596 te Deventer , overleden 3 of 13 juli 1656 , ouders Wessel van den Boetzelaer en Duyffken van Brunsfelt
Arnholt Brandt maakte carriere als militair: 1613 Vaandrig in compagnie Groenevelt, 1616 Kapitein, 1624 Majoor, 1636 Overste, 1641 kolonel en Gouverneur van Deventer. (Bron van deze en navolgende generaties Brandt: Historische Reeks Rhenen, deel II, Thenense Geslachten, pag. 3-4.)

  Kind uit huwelijk (1)
 1. Christiaen Brandt, volgt (V.1)

V.1

Christiaen Brandt (ouders onder IV.2), geboren Rees (D) , overleden Kleef (D) 21 maart 1692, trouwt(1) Deventer 8 december 1644 Sara van Raesfelt, overleden 1661 , ouders Jan van Raesfelt en Geertruid van Weseke
Jan van Raesfelt was "Schluter" te Uedem (D).
Trouwt(2) Gennep 22 mei 1672 Margaretha Beatrix van Erckel, overleden juli 1703 , ouders Engelbert van Erckel en Margaretha van Till
Engelbert van Erckel was commandant van Nieuw-Rees (D).

Christiaen Brandt is in 1644 Vaandrig, vanaf 1649 Landrentmeister van het Hertogdom Kleef, in 1656 Amtskammerrath en in 1685 Regierungsrath te Kleef.

  Kind uit huwelijk (2)
 1. Engelbert van Brandt, volgt (VI.1)

VI.1

Engelbert van Brandt (ouders onder V.1), gedoopt Kleef (D) 12 december 1675, overleden ca. 1714 , trouwt Gennep 9 november 1704 Maria Hedwich Overbeck, geboren te Altena , overleden vˇˇr 27061747 , ouders Johannes van Overbeck en Sophie Gertrud van Seyboltstorff
Dr. Johannes Overbeck was Koninklijke Pruisische Rath en Lijfarts te Kleef (D).

Engelbert van Brandt was Richter te Huissen, Dijkgraaf te Malburgen en van 1702-1704 Schepen te Kleef (D).

  Kind
 1. Johan Francois van Brandt

  Oedipus II 17 november 2006 

Fragment 2

I

Hendrick van der Straten

  Kinderen
 1. Hendrick Van der Straten, volgt (II.1)
 2. Dederik van der Straten
 3. Raebken Van der Straten, volgt (II.2)
 4. Mattheus Van der Straten, volgt (II.3)

II.1

Hendrick Van der Straten (ouders onder I), geboren ca. 1515 , trouwt Nael Gaymans

  Kind
 1. Catharina Van der Straten, (ook genoemd Cathrijn Van der Straten), geboren ca. 1546 , trouwt Hendrick (Evert) te Nesz
  Catharina Verstraeten, genoemd in acte van 1616. Ze was toen ca. 70 jaar oud en gehuwd met Hendrick Nes. Haar vader werd Hendrick Verstraten genoemd en Raba Verstraeten was haar moeye.
  Hendrick (Evert te) Nesz was Burger van Arnhem.

II.2

Raebken Van der Straten (ouders onder I), (ook genoemd Raba Verstraeten), geboren ca. 1545 , trouwt 1572 te Doesburg (RK) Lubbert Straetman, beroep Handelaar (o.a. op Denemarken), vader NN Straetman
In 1579 - 1582 diende voor de Stadhouder en Schepenen van Emmerich en daaropvolgend voor het Reichskammergericht te DŘsseldorf een rechtzaak tussen Lubbert Stratman uit Emmerich en Marx Hesse, "BŘrgermeisters und Ratmannes der k÷niglichen Stadt Kopenhagen", waarbij de laatste zich liet vertegenwoordigen door Margarethe Wefels. Uit de stukken blijkt dat het om een zakelijk geschil handelde tussen twee zakenpartners. Onduidelijk blijft waarin beiden gezamenlijk handelden. (Reichskammergericht, Signatur: 5024 - AA 002, Aktenzeichen: S 762/2566.)

  Kinderen
 1. Geertruyt Straetmans (Verstraeten), overleden vˇˇr 11 maart 1661 , trouwt Claes Straetman, ziekelijk op 1 oktober 1610, overleden 14 oktober 1610, begraven Doesburg, Sint Maartenskerk , ouders Heyndrick Straetman en Lysbeth Modenberch
  Claes Straetman en Geertruyt blijven kennelijk kinderloos, want al hun bezittingen worden vermaakt aan de moeder van Claes en hun neefjes en nichtjes.
  Op 21 februari 1611 koopt Gertraudt Strattman, weduwe Niclaes Straetman 3/8 deel van "erve de Grote Schopperden" te Wehl van Augustin Metz.
  Op 22 maart 1611 koopt Judith Straetmans, de zus van Geertruyt Straetmans, samen met haar echtgenoot Vaandrig Wilhelm Brantz het resterende deel van "de Grote Schopperden".
  Schopperden wordt in het "Minutenboek van Huis Bergh" (J.H.G. te Boekhorst) ook omschreven als een tiend onder Azewijn, in het Graafschap Bergh. Volgens de "Registers op de Leenaktenboeken" van Vereniging Gelre eertijds een Kleefs leen in de kerspel Wehl.
  Claes is blijkens navolgend opschrift op een grafzerk begraven in de Sint Maartenskerk te Doesburg: "Hier leyt begraven Niclaes Verstraten staerf in T .... 610 den 14en O....er". Zij sterfdatum blijkt derhalve 14 oktober 1610.
  Nog belangrijker is het familiewapen op de grafzerk: "doorsneden; A. een halve bok rustende op de snijlijn; B. gedwarsbalkt van 6 stukken". (Bron: R.T. Muschart, Grafzerken in Gelderland, steden, deel 1, Arnhem 1940, pag. 268-269.)
  Dit is ontegenzeggelijk het wapen zoals we dat ook kennen van de Utrechtse familie Van der Straten en de familie van de latere Graaf Straetman. (Zie afdeling heraldiek van deze website.) Waarmee het vermoeden lijkt bevestigd over de verwantschap tussen deze families.
 2. Judith Straetmans, volgt (III.1)

II.3

Mattheus Van der Straten (ouders onder I)

  Kind
 1. Henrick van der Straten Mattheuszn., geboren ca. 1576 , trouwt Margriet Scheven
  Henrick Mattheuszn. was notaris te Nijmegen.
  In een acte uit 1620 wordt aangegeven dat hij 44 jaar oud is. In 1602 noemt hij als bestevaer Hendrick van der Straten, als oude moeye Raba van der Straten.

III.1

Judith Straetmans (ouders onder II.2), overleden vˇˇr 18 juni 1653 , trouwt(1) Wilhelm Brant, geboren 1577 , overleden 22 januari 1612, begraven Doesburg, Sint Maartenskerk , ouders Jan Brant en Josina de Jonckere
Wilhelm Brant was vaandrig van Doesburg.
Hij is begraven in de Sint Maartenskerk te Doesburg, waar zijn graf meteen naast dat van zijn zwager Claes Straetman ligt, die vijftien maanden eerder overleden was. Het opschrift op Wilhelms' graf luidt: "Ao 1612 den 22 janwary starf Wyllem Brant". (Bron: R.T. Muschart, Grafzerken in Gelderland, steden, deel 1, Arnhem 1940, pag. 268.)

Trouwt(2) Johan Walcker
Johan Walcker wordt in acte van 9 april 1634 genoemd als echtgenoot van Judith Straetmans. Johan was Captein. (G.A. Arnhem, inv.nr. 509, ProcuratiŰn)
Idem in acte van 21 aug. 1635. In diezelfde acte machtigt Judith Straetmans haar schoonzoon Arnt Tulleken, "rentmeester deser stad". (G.A. Arnhem, inv.nr. 509, ProcuratiŰn, folio 307)

  Kinderen uit huwelijk (1)
 1. Josine Brants, volgt (IV.1)
 2. Arnholt Brandt, volgt (IV.2)

IV.1

Josine Brants (ouders onder III.1), trouwt Arnhem 17 augustus 1634 Arnt Tulleken, geboren 1 september 1602, begraven Arnhem 7 december 1654, ouders Rutger Tulleken en Christina Poitouw
Arnt Tulleken was net als zijn vader Rentmeester van Arnhem. (G.A. Arnhem, ProcuratiŰn, 21 aug. 1635)
Op 22 aug. 1656 is in acte sprake van Josina Brants, weduwe van Burgemeester Arnt Tulleken. (G.A. Arnhem, inv.nr. 513, ProcuratiŰn, folio 22.)

Op 11 maart 1661 presenteert Josina Brants zich als erfgename van de overleden Gertruijt Straetman en volmacht zij haar zoon Dr. Wilhem Tulleken, advocaat. (G.A. Arnhem, inv.nr. 513, ProcuratiŰn, folio 222.)

  Kinderen
 1. Willem Tulleken, gedoopt Arnhem 24 juli 1635, overleden 1679
  Willem Tulleken was onder meer Advocaat aan het Hof van Gelderland en en Burgemeester van Arnhem.
 2. Christina Tulleken, gedoopt 2 juli 1637
 3. Rutger Tulleken, gedoopt 16 december 1638
 4. Rebecca Tulleken, gedoopt 18 november 1640

IV.2

Arnholt Brandt (ouders onder III.1), overleden Deventer 22 mei 1641, trouwt(1) Catharina Eggels, vader Jan Eggels
Jan Eggels was Kapitein bij de verdediging van Oostende in 1602-1604.
Trouwt(2) Deventer 12 juni 1631 Hillegont van den Boetzelaer, gedoopt 24 oktober 1595 of 1596 te Deventer , overleden 3 of 13 juli 1656 , ouders Wessel van den Boetzelaer en Duyffken van Brunsfelt
Arnholt Brandt maakte carriere als militair: 1613 Vaandrig in compagnie Groenevelt, 1616 Kapitein, 1624 Majoor, 1636 Overste, 1641 kolonel en Gouverneur van Deventer. (Bron van deze en navolgende generaties Brandt: Historische Reeks Rhenen, deel II, Thenense Geslachten, pag. 3-4.)

  Kind uit huwelijk (1)
 1. Christiaen Brandt, volgt (V.1)

V.1

Christiaen Brandt (ouders onder IV.2), geboren Rees (D) , overleden Kleef (D) 21 maart 1692, trouwt(1) Deventer 8 december 1644 Sara van Raesfelt, overleden 1661 , ouders Jan van Raesfelt en Geertruid van Weseke
Jan van Raesfelt was "Schluter" te Uedem (D).
Trouwt(2) Gennep 22 mei 1672 Margaretha Beatrix van Erckel, overleden juli 1703 , ouders Engelbert van Erckel en Margaretha van Till
Engelbert van Erckel was commandant van Nieuw-Rees (D).

Christiaen Brandt is in 1644 Vaandrig, vanaf 1649 Landrentmeister van het Hertogdom Kleef, in 1656 Amtskammerrath en in 1685 Regierungsrath te Kleef.

  Kind uit huwelijk (2)
 1. Engelbert van Brandt, volgt (VI.1)

VI.1

Engelbert van Brandt (ouders onder V.1), gedoopt Kleef (D) 12 december 1675, overleden ca. 1714 , trouwt Gennep 9 november 1704 Maria Hedwich Overbeck, geboren te Altena , overleden vˇˇr 27061747 , ouders Johannes van Overbeck en Sophie Gertrud van Seyboltstorff
Dr. Johannes Overbeck was Koninklijke Pruisische Rath en Lijfarts te Kleef (D).

Engelbert van Brandt was Richter te Huissen, Dijkgraaf te Malburgen en van 1702-1704 Schepen te Kleef (D).

  Kind
 1. Johan Francois van Brandt

  Oedipus II 17 november 2006