Straatman(s) / Straetman(s) Genealogie

 

Parenteel Straatman (Breda/Brielle/Hellevoetsluis/Gouda)

Door: Martijn Pijnenburg, met inbreng van Ruud Straatman

Laatste update: 31 mei 2005

 

 
I.1    Benjamin STRAATMAN.
Gehuwd met Antje DIEPENBEECK.
Uit dit huwelijk:

   1.  Waltherus STRAATMAN (zie II.1).
   2.  Elisabeth STRAATMAN, gedoopt (NG) op 26-10-1671 te Breda.
   3.  Lysbeth STRAATMAN, gedoopt op 05-08-1674 te Brielle, begraven op 07-03-1742 te Brielle. Begraven als Lysbeth van der Straaten, 19-9-1721, Notaris Cornelis van Ysendoorn, Brielle, Voogdijbenoeming: Benjamin Straatman wonende Hellevoetsluis stelt dat Elisabeth Straatman(s) in haar leven weduwe van Paulus Lakenkooper bij haar testament van 14/10/1708 voor schout en schepenen van Hellevoetsluis heeft gedisponeerd over haar goederen en tot voogd over haar minderjarige kinderen en erfgenamen heeft aangesteld Wouter Straatman zal als administrerende en Benjamin als toeziende voogd met recht bij overlijden van een van hen een ander aan te wijzen. Dat vervolgens bij akte op 20/08/1710 voor schepenen van Hellevoetsluis Hendrik Backhuysen is aangesteld tot voogd ipv Wouter, doch dat Backhuysen ook is overleden en stelt nu aa nals toeziend voogd Pieter Steenwijk secretaris tot Hellevoetsluis, die mede compareerde verklaarde de voogdij te aanvaarden. Getuigen Jan Willems van Sul en Daniel Engelsdorp.
Gehuwd met Paulus LAKENKOOPER, gedoopt op 27-01-1662 te Brielle.
   4.  Pieter STRAETMAN (zie II.6).
   5.  Benjamin STRAETMAN (zie II.8).
   6.  Adriaen Hendrik STRAETMAN, gedoopt (NG) op 22-03-1682 te Breda (getuige(n): Bartholomeus Janssen).
   7.  Ursel STRAETMAN, gedoopt (NG) op 14-07-1684 te Breda.
   8.  Johanna STRAETMAN, gedoopt (NG) op 11-11-1685 te Breda.
   9.  Agnes STRAETMAN, gedoopt (NG) op 27-05-1689 te Breda.

 
II.1    Waltherus STRAATMAN, geboren op 29-06-1668 te Breda, overleden circa 1746 te Brielle.
Gehuwd met Willempje VLIERVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouter STRAATMAN, gedoopt circa 1693 te Hellevoetsluis.
   2.  Benjamin STRAATMAN, gedoopt circa 1705 te Hellevoetsluis.

 
II.6    Pieter STRAETMAN, gedoopt (NG) op 12-03-1677 te Breda.
Gehuwd met Elisabeth QUACKELSTEYN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna STRAETMAN, geboren voor 1709. Enig erfgenaam van haar zuster Margriet Straatman.
   2.  Elisabeth STRAETMAN, gedoopt op 10-03-1709 te Gouda.
   3.  Margarteha (Margrieta) STRAATMAN, gedoopt op 30-05-1710 te Gouda. Testeert op 22 april 1748 aan haar neef en nicht Adriaen Hoogendijck en Johanna Straatman te Brielle. In 1757 wordt haar onroerend goed in Gouda verkocht door haar erfgenamen. Margaretha Straatman koopt in maart 1751 een oofttuin van de weduwe Willem Braembeek te Gouda aan de Fluwelensingel voor 353,15 gulden. In december 1751 koopt zij nog een oofttuin aan de Fluwelensingel voor 200 gulden. In februari 1752 verkoopt zij een van de tuinen voor 180 gulden. In februari 1755 koopt zij van Anna de Jongh weduwe Meijer een huis en erf aan de Naaierstraat voor 752,10 gulden. Tot haar erfenis behoort ook een een huis en erf aan de Vrouwesteeg, en een huis en erf aan de St. Anthoniestraat, die worden verkocht aan resp. Jan Vermey en Jan Vermeulen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-03-1734, gescheiden na 14 jaar huwelijk op 22-04-1748 te Gouda. Gescheiden voor de Notaris Frederik Luit te Gouda, op 22-4-1748 van Jan BLOK.
   4.  Benjamin STRAETMAN, gedoopt op 18-09-1712 te Gouda.

 
II.8    Benjamin STRAETMAN, gedoopt (NG) op 16-02-1680 te Breda. Op 6 maart 1725 wordt bij Cornelis van Ysendoorn, notaris te Brielle, tekenen Benjamin Straatman en Aaltje van Horssen hun testament:
"Mutueel testament van Benjamin Straatman en Aaltje van Horssen echtelieden wonende op het fort van Hellevoetsluis. Langstlevende kinderen opvoeden tot 25 jr of eerder huwelijk en dan uitkeren 1000 gld. Benjamin bespreekt zijn 2 zoons Pieter Straatman en Wouter Straatman al zijn kleren alsmede goud en zilver behorende tot zijn lijf en zij maakt haar dochter Johanna Straatman hetzelfde en aan Pieter een gouden ketting met een boot en aan Willem een ring met 9 fijne diamanten in zilver gezet en aan haar voorzoon Jan Willems van der Kwak die sedert 1703 uit de gemene boedel is gealimenteerd en op diens trouwdag een behoorlijke uitzet heeft gehad bedragende veel meer dan 500 gld ter voldoening van zijn moederlijk erfdeel (sic) en bespreekt hem nog 500 gld. Bij hertrouwen van de langstlevende moet deze aan ieder van de 2 kinderen 1000 gld betalen. Bij kinderloos overlijden van het echtpaar de helft naar de vrunden ab intestato van de man en de helft naar haar voorzoon met plaatsvervulling voor 1/3 en Pieternella Amolees en Daniel Amolees voor de twee andere 1/3 delen. Langstlevende voogd met Leendert Jongejan en Johan Goedart alsmede administrateur en executeur. Sclusie van de Weeskamer.
Gehuwd met Aletta (Aaltje, Aeltge) van HORSSEN. Op 27 april 1748 verschijnt Aletta van Horsen, weduwe van Benjamin Straatman te Hellevoetsluis, bij notaris Daniel Rolandus. Zij schenkt aan haar schoonzoon Adriaan Hogendijk als in huwelijk hebbende Johanna Straatman al haar landerijen in Voorne. Donatie wordt door de begunstigden aanvaard.
Uit dit huwelijk:
   1.  Benjamin STRAATMAN, gedoopt op 19-07-1705 te Hellevoetsluis.
   2.  Pieter STRAATMAN, gedoopt op 03-04-1707 te Hellevoetsluis. Op 19 augustus 1770 herroept Pieter Straatman alle eerdere wilsbeschikkingen en met name die van 18 januari 1736 t.o.v. notaris Johannes Lambertus Scherping te Brielle. Hij legateert aan zijn neef Dammis Kornelis Hogendijk zijn tuin aan het eind van de Straatweg buiten de Zuidpoort, compleet met betimmering en beplanting en de daar liggende schouw met vistuig. Universeel erfgename is zijn zuster Johanna Straatman, weduwe van Adrianus Hogendijk. Executeurs zijn Dammis Hogendijk te Brielle en Benjamin Hogendijk te Tiel. De Testateur is beneden f8000 gegoed. Begraven op 05-09-1770 te Brielle. Wonende te Brielle.
Gehuwd met Emerentia van der SLUYS.
   3.  Johanna STRAATMAN (zie III.12).
   4.  Elisabeth (Lysbet) STRAATMAN, gedoopt op 12-04-1711 te Hellevoetsluis, overleden voor 1726.
   5.  Woltherus (Wouter) STRAATMAN (zie III.14).
   6.  Willem STRAATMAN.

 
III.12    Johanna STRAATMAN, Eigenares van de Zoutraffinaderij van haar overleden echtgenote (1769), gedoopt op 24-03-1709 te Hellevoetsluis, overleden op 14-05-1786 te Brielle op 77-jarige leeftijd, 28-10-1778: "Johanna Straatman, weduwe Adrianus Hogendijk te Brielle, schenkt Dammas Kornelis Hogendijk, raad in de vroedschap van Brielle, alle aanwas, reeds gedaan of toekomend, van 11 gemeten onder Oostvoorne, belend noordaf de kerk met de H.Geest aldaar.".
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 01-05-1733 te Hellevoetsluis met Adrianus (Arie) Dammasz HOGENDIJK, 33 jaar oud, Eigenaar van een Zoutraffinaderij, gedoopt op 21-06-1699 te Geervliet, overleden op 24-06-1769 te Brielle op 70-jarige leeftijd, begraven op 28-06-1769 te Brielle. Adrianus Hogendijk ontvangt op 27 april 1748 van zijn schoonmoeder Aletta van Horsen al haar landerijen in Voorne. De donatie wordt door de begunstigden aanvaard. Hij is ook eigenaar van de Polder Nieuw Kleiburg buiten Brielle. Zoon van Dammas Adriaansz HOGENDIJK en Cornelia MERENBURG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dammas Kornelis HOGENDIJK, Mede-Eigenaar van een Zoutraffinaderij (1769), Raad in de Vroedschap van Brielle (1777), President Burgemeester van den Briel (1786), gedoopt op 12-02-1734 te Brielle, overleden circa 1786. Overleden tussen 3 januari en 8 juli 1786, 26 juni 1769: "Johanna Straatman machtigt Dammas Kornelis Hogendijk in alle zaken met betrekking tot de Zoutraffinaderij die door haar en haar zoon wordt gedreven en tot behartiging van al haar overige zakelijke affaires.".
Gehuwd met Petronella van EEDEN.
   2.  Benjamin HOGENDIJK (zie IV.3).
   3.  Aletta Cornelia HOGENDIJK, gedoopt op 03-06-1740 te Brielle.
   4.  Mathijs HOGENDIJK, gedoopt op 17-01-1744 te Brielle.
   5.  Aletta Cornelia HOGENDIJK (zie IV.7).

 
III.14    Woltherus (Wouter) STRAATMAN, Ontvanger te Roosteren, Commies te Tilburg, gedoopt op 01-03-1713 te Hellevoetsluis, overleden na 1780.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 12-08-1736 te Brielle met Magdalena CAMPBELL.
Gehuwd voor de kerk (2) op 27-jarige leeftijd op 10-09-1740 te Hellevoetsluis met Joanna NOTEMANS, overleden op 03-10-1793 te Den Briel. Maakt op 4 juni 1791 testament op bij notaris Jacob Kluit Jzn. Zij "prelegateert aan haar zuster Helena Notemans weduwe Dirk van Waardenbergh wonende Rotterdam haar kleren en lijfsieraden. Zij benoemt tot erfgenamen voor de ene helft haar genoemde zuster Helena Notemans in het vruchtgebruik van de voorsz. halve boedel en na haar overlijden haar dochter Martha van Eck weduwe Kornelis Notemans wonende Rotterdam, in 1/4 gedeelte van haar nalatenschap haar neef Adrianus Johannes Hogendijk van Domselaar en in het laatste 1/4 deel haar nicht Aletta Kornelia Hogendijk gehuwd met Hendrik Braat doch welk gedeelte onder de executeuren en voogden zal moeten blijven berusten totdat haar jongste kind mondig is geworden, waarvan zij wel het vruchtgebruik zal ontvangen. Executeur en voogden haar neven en de voorsz. Adrianus Johannes Hogendijk van Domselaar en mr. Adrianus Mattheus de Wit en seclusie van de weeskamer.".
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Benjamyn STRAATMAN, gedoopt op 18-11-1739 te Hellevoetsluis.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Benjamin STRAATMAN, gedoopt 00-06-1741 te Hellevoetsluis.
   3.  Benjamin STRAATMAN, gedoopt op 30-08-1744 te Hellevoetsluis.
   4.  Alleta Cornelia STRAATMAN, gedoopt op 17-07-1746 te Hellevoetsluis.
   5.  Kornelis STRAATMAN. Woont te Rotterdam (1791).
Gehuwd met Martha van ECK.

 
IV.3    Benjamin HOGENDIJK, Doctor Medicinae te Tiel (1788), gedoopt op 06-05-1736 te Brielle.
Kind:
   1.  Adrianus Johannis HOGENDIJK van DOMSELAAR.

 
IV.7    Aletta Cornelia HOGENDIJK, gedoopt op 26-08-1746 te Brielle.
Gehuwd (1) met Johan Rijke (Jan) van DOMSELAAR, Kapitein van een Compagnie Infanterie in Dienst van de Republiek (1766,1769).
Gehuwd (2) met Hendrik BRAAT, Luitenant ter Zee.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna Kornelia Margaretha van DOMSELAAR, 7-2-1782: "Compareren Aletta Kornelia Hogendijk, huisvrouw van Hendrik Braat, Luitenant ter Zee, wonende te Oosterhout, Johanna Straatman, weduwe Adrianus Hogendijk te Brielle en Dammas Kornelis Hogendijk, mede te Brielle. Zij machtigen Benjamin Hogendijk, med.dr. te Tiel en Assuerus Bresser, schepen te IJsselstein, om alls in het werk te stellen dat zal leiden tot het aanhouden van Johanna Kornelia Margarita van Domselaar, dochter van de eerste comparante uit het huwelijk met Johan Rijke van Domselaar, die zich heeft laten ontvoeren en zich zodoende aan de macht van haar moeder en de voogdij van haar grootmoeder en oom, tweede en derde comparant, heeft onttrokken.".
Gehuwd met Jan Jacob BRESSER.
   2.  Johanna Kornelia Benjamina van DOMSELAAR.
Gehuwd met Baron Frederik Willem van BASSEWITZ.