Straatman(s) / Straetman(s) Genealogie

 

Parenteel Van Lennep (Gelre - Veluwe - Utrecht)

Door: Ruud Straatman

Laatste update: 23 april 2012

Dit parenteel Van Lennep is grotendeels gebaseerd op "Verzameling van Oorkonden betrekking hebbende op het Geslacht van Lennep (1093-1926)", deel I, deel II en aanvullingen, in de jaren 20 van de 20e eeuw bijeengebracht door Jonkheer Mr. Frank K. van Lennep. (Aanwezig in de Bibliotheek van het CBG).

Het parenteel pretendeert uiteraard geen volledigheid, maar is slechts zover doorgevoerd als nodig was om de voorvaderen van enkele aangetrouwden uit stammen Van der Straten / Straatman te kunnen vaststellen en met elkaar te kunnen relateren. Voor op- of aanmerking per email hou ik me aanbevolen.

 

I Joris Roelofsz. van Lennep.
Notitie bij Joris Roelofsz.: Joris van Lennep was in 1386 leenman van Meurs, koopt in 1410 Schadewyck (bij Loel) van Willem Mom en Aleyt van Rijswijck. Is in 1422/23 leenrichter van Meurs-Baer, 1431 gerichtman van Didam en 1438 borgman van Meurs.
Joris Roelofsz. trouwde met van Horstlo.

Kinderen van Joris Roelofsz. en van Horstlo:

1 Roelof van Lennep Volgt II-a.
2 Jan van Lennep Volgt II-b.
3 Werner van Lennep Volgt II-c.
4 Walraven van Lennep.
5 Guda van Lennep Volgt II-d.

II-a Roelof van Lennep, zoon van Joris Roelofsz. van Lennep en van Horstlo.
Notitie bij Roelof: Roelof van Lennep was borgman van Meurs en erfelijk holtrichter van Waverlo. Maakte deel uit van de Ridderschap van Bergh.
Roelof trouwde met Isabeel van Camphuysen.

Kinderen van Roelof en Isabeel:
1 Wolter van Lennep Volgt III-a.
2 Ryckquyn van Lennep.
3 Evert van Lennep.
Notitie bij Evert: Evert van Lennep was drost van Muiden en Elten.
4 Johan van Lennep Volgt III-b.
5 Joris van Lennep. Joris is overleden omstreeks 1507.
Notitie bij Joris: Joris van Lennep wordt vanaf 1477 genoemd als leenman. Was van 24 oktober 1482 tot 20 februari 1501 richter van Gendringen.

III-a Wolter van Lennep, zoon van Roelof van Lennep en Isabeel van Camphuysen.
Notitie bij Wolter: Wolter Roelofzoon van Lennep wordt in 1471 genoemd als erfholtrichter.
Wolter begon een relatie met Mechteld van Steenwijck.

III-b Johan van Lennep, zoon van Roelof van Lennep en Isabeel van Camphuysen.
Notitie bij Johan: Johan van Lennep was op 1523 juni 26 bevelhebber van Bergh. Met zijn broer Evert trad hij in 1498 op als zogenaamde "Magescheidsvrienden" van de fam. Tengnagel.
Johan:
(1) trouwde met Ida van Gerwen.
(2) trouwde met Catharina van Hyrdt.

Kinderen van Johan en Catharina:
1 Gerberich van Lennep Volgt IV-a.
2 Roelof van Lennep tot Biljoen, geboren omstreeks 1500 Volgt IV-b.

IV-a Gerberich van Lennep, dochter van Johan van Lennep en Catharina van Hyrdt. Gerberich trouwde met Arnt toe Boecop.

IV-b Roelof van Lennep tot Biljoen is geboren omstreeks 1500, zoon van Johan van Lennep en Catharina van Hyrdt. Roelof is overleden in 1546, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof van Lennep tot Biljoen was huishofmeester van Hertog Karel van Gelre, drost van Middelaar vanaf 1527, intendant van de hertog. Maakte zich zeer verdienstelijk tijdens verschillende veldtochten en bouwde een reputatie als vechtjas op. Bouwde voor de hertog het Huis te Middelaar en schoot daartoe de benodigde 9.000 goudguldens voor. Het werd op zijn beurt vervolgens beloond in de vorm van het pandschap van Huis en Ambte Middelaar. Op 1 juni 1535 verkocht hertog Karel het kasteel Biljoen te Velp aan Roelof van Lennep, inclusief de heerlijke rechten. Een jaar later kreeg Roelof van de hertog de Konijnenwarande op de Keienberg te Velp ten geschenke.
Roelof trouwde, ongeveer 28 jaar oud, in 1528 met Johanna de Cock van Neerijnen.

Kinderen van Roelof en Johanna:
1 Johan van Lennep tot Biljoen.
2 Jacob van Lennep tot Biljoen.
3 Elisabeth van Lennep, geboren omstreeks 1520 in Zaltbommel Volgt V-a.
4 Carel van Lennep tot Biljoen, geboren omstreeks 1530 Volgt V-b.
5 Johanna van Lennep, geboren omstreeks 1537 Volgt V-c.

V-a Elisabeth van Lennep is geboren omstreeks 1520 in Zaltbommel, dochter van Roelof van Lennep tot Biljoen en Johanna de Cock van Neerijnen. Elisabeth is overleden vr 1552, ongeveer 32 jaar oud. Elisabeth trouwde, ongeveer 26 jaar oud, in 1546 met Dirk Malberg.

Kind van Elisabeth en Dirk:
1 Anna Malberg Volgt VI-a.

VI-a Anna Malberg, dochter van Dirk Malberg en Elisabeth van Lennep. Anna trouwde met Joost van Giessen.

V-b Carel van Lennep tot Biljoen is geboren omstreeks 1530, zoon van Roelof van Lennep tot Biljoen en Johanna de Cock van Neerijnen. Carel is overleden op 23 april 1567, ongeveer 37 jaar oud. Hij is begraven te Velp.
Notitie bij Carel: Carel van Lennep volgde in 1546 zijn vader op als Heer tot Biljoen. In 1553-1554 was Carel burgemeester van Arnhem en vervolgens ook schepen. Was in 1565 RK kerkmeester in Velp en is de waarschijnlijke stichter van de Van-Lennepsvicarie. Zijn kinderen gingen allen over tot de gereformeerde kerk.
Carel:
(1) trouwde met Martha van der Lawick.
(2) trouwde met Cunera van der Lawick. Cunera is geboren omstreeks 1535. Cunera is overleden in 1605, ongeveer 70 jaar oud.

Kinderen van Carel en Martha:
1 Ernst van Lennep tot Biljoen.
2 Jelle van Lennep tot Biljoen.
3 Johanna van Lennep Volgt VI-b.
4 Roelandina van Lennep Volgt VI-c.
5 Roelof van Lennep Volgt VI-d.
6 Johan van t Lennep tot Biljoen Volgt VI-e.


VI-b Johanna van Lennep, dochter van Carel van Lennep tot Biljoen en Martha van der Lawick.
Notitie bij Johanna: Johanna van Lennep huwde als "gewezen kloosterzuster". Onbekend is vooralsnog in welke orde zij was ingetreden.
Georgius Bucherus was predikant te Apeldoorn, alwaar hij werd afgezet wegens overspel.

Johanna trouwde met Georgius Bucherus.

VI-c Roelandina van Lennep, dochter van Carel van Lennep tot Biljoen en Martha van der Lawick. Roelandina trouwde met Johan Huin van Amstenraedt.

VI-d Roelof van Lennep, zoon van Carel van Lennep tot Biljoen en Martha van der Lawick. Roelof is overleden omstreeks 1613.
Notitie bij Roelof: Roelof van Lennep volgde als oudste zoon in 1567 zijn vader op als Heer van Biljoen. Net als zijn grootvader, naar wij hij vernoemd was, onderscheidde hij zich in krijgsdienst. Hij was een vertrouwling van de Prins van Oranje en meer op oorlogspad dan op zijn kasteel Biljoen.
Kasteel Biljoen werd in maart 1585 belegerd door de Spanjaarden. Het kasteel werd toen bewoond door Goert van Heerdt, "houtrichter van het Rheder en Worth-Rheder bosch". Goert van Heerdt (Gaert van Heerde) was gehuwd met Wendela van der Straten, tante van Bernarda Straetman die huwde met Roelofs broer Johan van Lennep.

Roelof trouwde in Vorenburg bij Hameln (Hannover -D) met Margarite van t Zerssen.
Notitie bij Margarite: Margarite van t Zerssen werd ook wel geschreven als Margriet van Zeersen.

VI-e Johan van t Lennep tot Biljoen, zoon van Carel van Lennep tot Biljoen en Martha van der Lawick. Johan is overleden in 1622 in Utrecht.
Notitie bij Johan: Johan van Lennep volgde zijn broer Roelof op als Heer tot Biljoen. Johan van Lennep tot Biljoen was aanvoerder van de militie. Veelal gaat men er van uit dat de vrouwen die worden genoemd als zijn echtgenote, Bernharda van Meeckeren en Bernarda Straetman, in feite dezelfde persoon waren. In dat verband is het vermeldenswaard dat een veronderstelde tante van Bernarda Straetman, Catharina Straetman, gehuwd was met ene Meeckeren tot Havinckhorst (waarvan ons vooralsnog helaas de voornaam niet bekend is). Er zijn wel stemmen opgegaan dat Bernarda een dochter was van Catharina. Een andere mogelijkheid is dat Bernarda deels is opgevoed door Catharina en dat daardoor onduidelijkheid is ontstaan over de achternaam van Bernarda.
Johan:
(1) trouwde met Bernharda van Meeckeren.
(2) trouwde met Bernarda (Beerntje) Straetman. Bernarda (Beerntje) is geboren in 1562 in Utrecht, dochter van Arnt van der Straten en NN van Westreenen. Bernarda (Beerntje) is overleden in 1632, 70 jaar oud.
Notitie bij Bernarda (Beerntje): In een acte van 20 sept. 1624 (Proc. Arnhem) wordt Wendel Straetmans , gehuwd met van Heerdt, genoemd als Moeye van Gaert van Lennep tot Biljoen en zijn zuster Cunera van Lennep.

Kinderen van Johan en Bernarda (Beerntje):
1 Carel van Lennep tot Biljoen Volgt VII-a.
2 Cunera van Lennep Volgt VII-b.
3 Geurt van Lennep.
Notitie bij Geurt: In acte van 20 sept. 1624 (Proc. Arnhem) wordt Wendel Straetmans , gehuwd met van Heerdt, genoemd als Moeye van Gaert van Lennep tot Biljoen en zijn zuster Cunera van Lennep.
4 Margriet van Lennep.
5 Arent van Lennep.

VII-a Carel van Lennep tot Biljoen, zoon van Johan van t Lennep tot Biljoen en Bernarda (Beerntje) Straetman. Carel van Lennep tot trouwde op 13 november 1644 in Maastricht met Regina de Hey, 44 jaar oud. Regina is geboren in 1600. Regina is overleden na 1672, minstens 72 jaar oud.

Kinderen van Carel van Lennep tot en Regina:
1 Dirk van Lennep.
2 Hans (Willem) van Lennep Volgt VIII-a.
3 Regina van Lennep.

VIII-a Hans (Willem) van Lennep, zoon van Carel van Lennep tot Biljoen en Regina de Hey. Hans (Willem):
(1) trouwde met Jenneken van Groll.
(2) trouwde op 10 september 1671 in Terborg met Johanna Elisabeth van Diepholtz.

Kind van Hans (Willem) en Jenneken:
1 Regina van Lennep.


VII-b Cunera van Lennep, dochter van Johan van t Lennep tot Biljoen en Bernarda (Beerntje) Straetman.

1648 juli 11: Jo. Warner van Lennep en Cunera van Lennep, echtelieden, zich mede sterk makende voor Jonker Caerl van Lennep en Maergrieta van Lennep, hun broeder en zuster, verkoopen aan Prins Wilhelm, Prince van Prange, anderhalffe hoeffe in de Reeder bos voor 315 gulden. (Verzameling van Oorkonden betrekking hebbende op het Geslacht van Lennep - 1093-1926 - deel II, p. 79, nr. 1354)
1654 augustus 7: Willem van Broeckhuysen en Cunera van Lennep tot Biljoen, echtelieden cum suis, transporteren land op het oever te Velp. (Verzameling van Oorkonden betrekking hebbende op het Geslacht van Lennep - 1093-1926 - deel II, p. 80, nr. 1369)

Cunera:
(1) trouwde met Werner van Lennep.
(2) begon een relatie met Willem van Broekhuizen van Barlham.

Kind van Cunera en Werner:
1 Jurrien van Lennep tot Biljoen, geboren omstreeks 1630 Volgt VIII-b.


VIII-b Jurrien van Lennep tot Biljoen is geboren omstreeks 1630, zoon van Werner van Lennep en Cunera van Lennep. Jurrien:
(1) trouwde met Catharina van Broekhuizen. Catharina is overleden in 1655. Zij is begraven te Velp.
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, in 1657 met Catherina Elisabeth de Cupere.

Kind van Jurrien en Catharina:
1 Christiaan van Lennep tot Putten, geboren omstreeks 1650 Volgt IX-b.
Kind van Jurrien en Catherina Elisabeth:
1 Cunera van Lennep Volgt IX-a.

IX-a Cunera van Lennep, dochter van Jurrien van Lennep tot Biljoen en Catherina Elisabeth de Cupere. Cunera trouwde met Thomas van Berch Eyck.

IX-b Christiaan van Lennep tot Putten is geboren omstreeks 1650, zoon van Jurrien van Lennep tot Biljoen en Catharina van Broekhuizen. Christiaan is overleden in 1713, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Christiaan: Christiaan van Lennep tot Putten was gecommiteerde bij de West Indische Compagnie.
Christiaan begon een relatie met Mechteld Anna van Schaep. Mechteld Anna is overleden in 1707. Zij is begraven te Weerselo.

Kind van Christiaan en Mechteld Anna:
1 Juriana Cunera Roderica van Lennep, geboren in 1692 in Putten Volgt X.

X Juriana Cunera Roderica van Lennep is geboren in 1692 in Putten, dochter van Christiaan van Lennep tot Putten en Mechteld Anna van Schaep. Juriana Cunera Roderica is overleden op 15 september 1780 in Elburg, 88 jaar oud. Juriana Cunera Roderica trouwde, 31 jaar oud, op 24 maart 1723 in Epe met Christoffel Daniel van Coeverden tot Rande en Putten, 27 jaar oud. Christoffel Daniel is geboren op 27 september 1695 in Diepenveen (Ov). Christoffel Daniel is overleden op 8 juni 1765 in Diepenveen (Ov), 69 jaar oud.
Notitie bij Christoffel Daniel: Christoffel daniel van Coeverden was heer van Schuijlenburg en dijkgraaf van Salland.

V-c Johanna van Lennep is geboren omstreeks 1537, dochter van Roelof van Lennep tot Biljoen en Johanna de Cock van Neerijnen. Johanna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1560 met Jacob Spiering.
Notitie bij het huwelijk: Jacob Spiering werd ook wel Spierinck genoemd.


II-b Jan van Lennep, zoon van Joris Roelofsz. van Lennep en van Horstlo.
Notitie bij Jan: Jan van Lannep werd ook genoemd Jan van Schadewijck. Was 1444 holtrichter te Loel en beleend met Schadewijck en Heeserslag.
Jan trouwde met Aleyt Palicksdr. van Helbergen.

Kinderen van Jan en Aleyt Palicksdr.:
1 Walraven van Lennep Volgt III-c.
2 Henrick van Lennep Volgt III-d.

III-c Walraven van Lennep, zoon van Jan van Lennep en Aleyt Palicksdr. van Helbergen.
Notitie bij Walraven: Walraven van Lennep werd 1485 beleend met Schadewyck.
Walraven trouwde met NN van Kemnade. Zij is een dochter van Johan van Kemnade en Sophia van Oye.

III-d Henrick van Lennep, zoon van Jan van Lennep en Aleyt Palicksdr. van Helbergen.
Notitie bij Henrick: Henrick van Lennep is op 24 mei 1489 gerichtsman van Bergh.

Kind van Henrick uit onbekende relatie:
1 Werner van Lennep Volgt IV-c.

IV-c Werner van Lennep, zoon van Henrick van Lennep.
Notitie bij Werner: Werner van Lennep werd 1515 beleend met Schadewyck en had bezittingen te Arnhem, Didamen Heerde. Hij had een relatie met Margareta tho Boecop en huwde Geertruid van Doorn, dochter van Johan van Doorn en Geertruyd Jacobs van Wyck.
Werner van Lennep had een bastaardzoon Gerrit uit een relatie met Griete NN. Dit was mogelijk Margareta tho Boecop.

Bron voor de basis van de genealogie Werner van Lennep X Griete: Genealogie van Lennep, door Henrick van Lennep, Naarden september 1996, niet uitgegeven, collectie CBG, pag. 4 t/m 10. Zie ook Ned. Patriciaat, deel 44 (1958)

Werner:
(1) begon een relatie met [misschien]Griete tho Boecop?.
(2) trouwde met Geertruid van Doorn. Zij is een dochter van Johan van Doorn en Geertruyd Jacobs van Wyck.

Kind van Werner en Griete:
1 Gerrit van Lennep Volgt V-e.
Kinderen van Werner en Geertruid:
1 Johanna van Lennep Volgt V-d.
2 Jan van Lennep.
3 Gerrit van Lennep Volgt V-f.

V-d Johanna van Lennep, dochter van Werner van Lennep en Geertruid van Doorn. Johanna:
(1) begon een relatie met Willem van Muylicum. Willem is overleden omstreeks 1550.
Notitie bij Willem: Willem van Muylicum was landschrijver van de Veluwe.

(2) trouwde na 1550 met Gijsbert van Dompseler.

V-e Gerrit van Lennep, zoon van Werner van Lennep en Griete tho Boecop?. Gerrit is overleden omstreeks 1559. Gerrit trouwde vr 1524 met Batha Gerlichs.
Notitie bij het huwelijk: Gerrit van Lennep was eerst snijder en later brouwer te Arnhem. Hij was een bastaardzoon van Werner van Lennep en Griete NN.
Zij is een dochter van Gerlich Hendricks. Batha is overleden omstreeks 1561.

Kinderen van Gerrit en Batha:
1 Geertruyd van Lennep Volgt VI-f.
2 Anthonis van Lennep, geboren omstreeks 1525 in Arnhem Volgt VI-g.
3 Werner van Lennep, geboren omstreeks 1530 in Arnhem Volgt VI-h.

VI-f Geertruyd van Lennep, dochter van Gerrit van Lennep en Batha Gerlichs. Geertruyd trouwde omstreeks een onbekende dag in oktober 1558 met Jacob Wasman.
Notitie bij het huwelijk: Morgengave in verband met dit huwelijk was oktober 1558.

Notitie bij Jacob: Jacob wasman was weduwnaar van Wijllemken Hoijmaecker en werd genoemd als poorter van Arnhem in 1559.

Kind van Geertruyd en Jacob:
1 Batha Wasman Volgt VII-c.

VII-c Batha Wasman, dochter van Jacob Wasman en Geertruyd van Lennep. Batha trouwde met Michiel Adriaensz..
Notitie bij Michiel: Michiel Adriaensz. was kistenmaker.

VI-g Anthonis van Lennep is geboren omstreeks 1525 in Arnhem, zoon van Gerrit van Lennep en Batha Gerlichs. Anthonis is overleden omstreeks 1582, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Anthonis: Anthonis van Lennep werd in 1553 door zijn tante Johanna van Lennep voorgedragen voor de functie van landschrijver van de Veluwe, die daarvoor bekleed was door de overleden echtgenoot van Johanna.
Anthonis was verder notaris te Utrecht (1554) en secretaris van de Sint Paulusabdij (1565).

Anthonis trouwde met Christina Anthonisdr. de Cock. Christina Anthonisdr. is overleden na 19 maart 1598.

Kinderen van Anthonis en Christina Anthonisdr.:
1 Judith van Lennep Volgt VII-d.
2 Johanna Antonis (Jannichje) van Lennep Volgt VII-e.
3 Jacomyna van Lennep Volgt VII-f.
4 Anthonis van Lennep, geboren omstreeks 1565.
Notitie bij Anthonis: Anthonis van Lennep vertrok vr 1588 naar het buitenland.
5 Batha (Bachgen) van Lennep, geboren omstreeks 1567 Volgt VII-g.

VII-d Judith van Lennep, dochter van Anthonis van Lennep en Christina Anthonisdr. de Cock.
Notitie bij Judith: Judith van Lennep en Herman Dirckz verkopen op 2 maart 1616 te Utrecht het huis Nijenrode aan de Nieuwegracht bij de Wittevrouwenbrugge (gelegen op het huidige adres Drift 29) aan de 3 onmondige kinderen van Cornelis Geleybsz. Bombaert (weduwnaar van Jacoba Willem Ploos). Judith had dit geerfd van haar eerste echtgenoot Willem Sprongh die het had overgenomen van Geertruyt van Nijenrode, weduwe van Goort van Rhede.
Judith:
(1) trouwde op 28 juli 1602 in Utrecht (Geertekerk) met Andries Willem Spronck. Andries Willem is overleden vr 17 oktober 1613.
Notitie bij Andries Willem: Andries Willem Spronck was afkomstig uit Alkmaar en werd ook wel Willem Sprongh genoemd.

(2) trouwde op 17 oktober 1613 in Utrecht (Buurkerk) met Herman Dircks.
Notitie bij het huwelijk: Herman Dircks was herbergier te Vianen en werd ook wel genoemd Herman Dircks van Oosterbeek.
Herman is geboren in IJsselstein.

Kinderen van Judith en Andries Willem:
1 Willem Spronck.
2 Andries Spronck.
3 Anthonis Spronck.


VII-e Johanna Antonis (Jannichje) van Lennep, dochter van Anthonis van Lennep en Christina Anthonisdr. de Cock. Jannichje is overleden omstreeks 1586.
Notitie bij Jannichje: Johanna van Lennep werd ook wel "Jannichje van Lennip" genoemd.
Jannichje trouwde met Johan Rutgers van Straten. Hij is een zoon van Rutger Rutgersz. van Straten en Christina (Stijntgen) Bosch. Johan Rutgers is overleden omstreeks 9 oktober 1609 in Utrecht.
Notitie bij Johan Rutgers: Johan van Straeten was "Apothecaris". Een beroep dat in deze familie later nog vaker voorkwam.

Op 1609 september 13 verscheen voor de Schepenen te Arnhem op verzoek van Judith van Lennep (zus van Johanna van Lennep) X Andries Sprongh "van Utrecht" ene Rutger van Straten, ook van Utrecht. Judith is ziek. Rutger maakt testament. (Bron: Schepen Signalen Arnhem 413, folio 47).
Aangezien de schoonvader van Johannas zus al overleden was gaat het bij deze Rutger van Straten mogelijk om de zoon van Judiths zuster Johanna, die toen tenminste 23 jaar oud was en 4 weken later stierf. Het is ook mogelijk dat het hier gaat om een nog niet eerder gevonden zwager van Judith oftewel een "nieuwe" broer van Johan van Straten
Kennelijk is deze Rutger te Utrecht als jurist actief. Binnen zijn Utrechtse geslacht en aangetrouwden een veel voorkomende functie, hetgeen ook lijkt te gelden voor de Gelderse naamgenoten.


Kinderen van Jannichje en Johan Rutgers:
1 NN van Straten.
Notitie bij NN: Jong gestorven.
2 Rutger van Straten, geboren vr 1586. Rutger van is overleden op 9 oktober 1609 in Utrecht, minstens 23 jaar oud.

VII-f Jacomyna van Lennep, dochter van Anthonis van Lennep en Christina Anthonisdr. de Cock. Jacomyna is overleden na 1624. Jacomyna:
(1) trouwde vr 1596 met Jan Lucas van Duvenhooff. Hij is een zoon van Lucas Evertss. van Duvenhoff en Marichgen Teunisdr.. Jan Lucas is overleden vr 9 mei 1605.
(2) trouwde met Egbert Theunissoen van Sijl, nadat zij op 23 oktober 1608 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan.
(3) trouwde vr 1614 met Pauwel Pauwelsz. van Vreeswijck.

Kinderen van Jacomyna en Jan Lucas:
1 Lodewijk van Duvenhooff.
2 Anthonis van Duvenhooff.
3 Jannichgen van Duvenhooff.
4 Lucas Jans van Duvenhooff. Lucas Jans is overleden vr 29 mei 1624.
Kind van Jacomyna en Pauwel Pauwelsz.:
1 Bart van Vreeswijk.

VII-g Batha (Bachgen) van Lennep is geboren omstreeks 1567, dochter van Anthonis van Lennep en Christina Anthonisdr. de Cock. Bachgen is overleden vr 1596, ongeveer 29 jaar oud. Bachgen trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 24 juni 1593 in Utrecht (St. Nicolaaskerk) met Cornelis Gijsbertss..

Kind van Bachgen en Cornelis:
1 Jannichgen Cornelis Gijsberts..

VI-h Werner van Lennep is geboren omstreeks 1530 in Arnhem, zoon van Gerrit van Lennep en Batha Gerlichs. Werner is overleden omstreeks 1581, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Werner: Werner van Lennep was goudsmit te Arnhem, woonde 1567/68 te Emmerik. Zijn weduwe woonde 1605 te Emmerik.
Werner trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1563 met Mechteld Doeghweert. Zij is een dochter van Johan Doeghweert en Heiltgen ten Haeff. Mechteld is overleden na 6 september 1605.

Kinderen van Werner en Mechteld:
1 Gerrit van Lennep, geboren in 1564. Gerrit is overleden in 1599, 35 jaar oud.
2 Beatrix van Lennep, geboren in 1567. Beatrix is overleden in 1589, 22 jaar oud.
3 Abraham van Lennep, geboren in 1570 in Emmerik (D) Volgt VII-h.
4 Jacob van Lennep, geboren in 1573. Jacob is overleden in 1591, 18 jaar oud.
5 Isaac van Lennep, geboren in 1576 in Emmerik (D) Volgt VII-i.

VII-h Abraham van Lennep is geboren in 1570 in Emmerik (D), zoon van Werner van Lennep en Mechteld Doeghweert. Abraham is overleden op een onbekende dag in april 1636 in Emmerik (D), 66 jaar oud.
Notitie bij Abraham: Abraham van Lennep was eigenaar van een brouwerij en te Emmerik onder andere hospitaalprovisoir, rentmeester en schepen (1636).
Abraham trouwde, 25 jaar oud, in 1595 in Emmerik (D) met Elisabeth van Schrieck. Zij is een dochter van Johan van Schrieck en Johanna van Trier. Elisabeth is overleden omstreeks 1634.

Kinderen van Abraham en Elisabeth:
1 Warner van Lennep, geboren omstreeks 1597 in Emmerik (D) Volgt VIII-c.
2 Beatrix van Lennep, geboren omstreeks 1600 Volgt VIII-d.
3 Johan van Lennep, geboren in 1602 in Emmerik (D) Volgt VIII-e.
4 Geertruyt van Lennep, geboren in 1605 Volgt VIII-f.
5 Christina van Lennep, geboren in 1605 Volgt VIII-g.

VIII-c Warner van Lennep is geboren omstreeks 1597 in Emmerik (D), zoon van Abraham van Lennep en Elisabeth van Schrieck. Warner is overleden, ongeveer 47 jaar oud. Hij is begraven op 3 december 1644 te Amsterdam.
Notitie bij Warner: Warner van Lennep is de stamvader van het omvangrijke en invloedrijke Amsterdamse geslacht van Lennep. Hij was eerst goudsmit te Emmerik en daarna lakenkoper te Amsterdam.
Warner trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 15 juni 1625 in Amsterdam met Sara van Halmael, ongeveer 22 jaar oud. Sara is geboren omstreeks 1603 in Amsterdam, dochter van Abraham van Halmael en Sara Verbeeck. Sara is overleden op 22 februari 1675 in Amsterdam, ongeveer 72 jaar oud.

VIII-d Beatrix van Lennep is geboren omstreeks 1600, dochter van Abraham van Lennep en Elisabeth van Schrieck. Beatrix is overleden op 29 september 1672, ongeveer 72 jaar oud. Beatrix trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks een onbekende dag in augustus 1622 met Rogier Adriaensz. Slijpe. Rogier Adriaensz. is overleden op een onbekende dag in januari 1634 in Sneek.
Notitie bij Rogier Adriaensz.: Rogier Adriaensz. Slijpe was van 1604-1624 hopman van de compagnie van G. van Challancy in Friesland. Hij was voor zijn huwelijk met Beatrix van Lennep weduwnaar van Trijntie Stephensdr. en Dieuwe Epkesdr.

Kinderen van Beatrix en Rogier Adriaensz.:
1 Abraham (van) Slijpe, geboren in 1623 Volgt IX-c.
2 Isaac (van) Slijpe, geboren omstreeks 1625 in Sneek Volgt IX-d.
3 Rogier (van) Slijpe, geboren in 1634 Volgt IX-e.

IX-c Abraham (van) Slijpe is geboren in 1623, zoon van Rogier Adriaensz. Slijpe en Beatrix van Lennep. Abraham trouwde met Jeanette Sticke.

IX-d Isaac (van) Slijpe is geboren omstreeks 1625 in Sneek, zoon van Rogier Adriaensz. Slijpe en Beatrix van Lennep. Isaac is overleden op 19 februari 1689 in Maastricht, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Isaac: Isaac (van) Slijpe werd 30 augustus 1666 burger van Maastricht. Was onder mer stadhouder, voogd en ontvanger van het land van Valkenburg (1658-1685).
Isaac trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 13 mei 1654 in Maastricht met Marija Elisabeth van Hillensberg. Zij is een dochter van Geert van Hillensberg en Maria van Meersen. Zij is gedoopt op 14 december 1636 in Maastricht. Marija Elisabeth is overleden op 27 februari 1682 in Maastricht, 45 jaar oud. Zij is begraven te Maastricht (Sint Janskerk).

IX-e Rogier (van) Slijpe is geboren in 1634, zoon van Rogier Adriaensz. Slijpe en Beatrix van Lennep. Rogier is overleden in 1672 in Maastricht, 38 jaar oud. Rogier trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1664 in Maastricht met Petronella van Eck. Petronella is overleden na 1706.

VIII-e Johan van Lennep is geboren in 1602 in Emmerik (D), zoon van Abraham van Lennep en Elisabeth van Schrieck. Johan is overleden op 29 augustus 1666 in Nijmegen, 64 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan van Lennep studeerde te Leiden. Was te Nijmegen onder meer rentmeester der domeinen (1637), raadsvrund (1648), schepen (1654), burgemeester (1665) en curator van de Nijmeegse Academie (1665).
Johan:
(1) trouwde, minstens 23 jaar oud, na 14 december 1625 in Nijmegen met Elisabeth Coets, nadat zij op 20 november 1624 in Arnhem in ondertrouw zijn gegaan. Elisabeth is geboren in Nijmegen, dochter van Coets van Ameldonck en Hendrichen van den Dael. Elisabeth is overleden na een onbekende dag in september 1635.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 25 februari 1640 in Deventer met Gertruyt van Marckel. Zij is gedoopt op 1 juli 1610 in Deventer. Gertruyt is overleden, 74 jaar oud. Zij is begraven op 30 september 1684 te Deventer.

Kind van Johan en Elisabeth:
1 Johan van Lennep Volgt IX-f.


IX-f Johan van Lennep, zoon van Johan van Lennep en Elisabeth Coets. Hij is gedoopt op 12 oktober 1631 in Nijmegen. Johan is overleden op 1 december 1698 in Deventer, 67 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan van Lennep was rentmeester van Nijmegen (1666) en burgemeester en cameraar van Deventer (1675-1698) en gecommitteerde ter Landdag.
Johan begon een relatie met Anna van Suchtelen. Zij is een dochter van Abraham van Suchtelen en Hermanna van der Kruys. Zij is gedoopt op 2 juni 1644 in Deventer. Anna is overleden op 12 november 1701 in Deventer, 57 jaar oud.

VIII-f Geertruyt van Lennep is geboren in 1605, dochter van Abraham van Lennep en Elisabeth van Schrieck. Geertruyt is overleden vr 1686, ten hoogste 81 jaar oud.
Notitie bij Geertruyt: Geertruyt en Christina van Lennep waren tweelingzusjes.
Geertruyt trouwde, 19 jaar oud, in 1624 in Emmerik (D) met Hendrick van Diest, 29 jaar oud. Hendrick is geboren op 19 december 1595 in Altena, zoon van Simon van Diest en Anna van der Beke. Hendrick is overleden op 17 december 1673 in Deventer, 77 jaar oud.
Notitie bij Hendrick: Hendrick van Diest was predikant te Emmerik (1624-1627) en hoogleraar in de theologie te Harderwijk (1627) en Deventer (1639).

VIII-g Christina van Lennep is geboren in 1605, dochter van Abraham van Lennep en Elisabeth van Schrieck. Christina is overleden, 83 jaar oud. Zij is begraven op een onbekende dag in juli 1688 te Arnhem. Christina trouwde, 24 jaar oud, op 17 mei 1629 in Emmerik (D) met Gijsbert Coets. Hij is een zoon van Coets van Ameldonck en Hendrichen van den Dael. Gijsbert is overleden na 1668.
Notitie bij Gijsbert: Gijsbert Coets was stadsordinaris medicus te Arnhem en stadhouder van de Prins van Oranje in het kwartier van de Veluwe.

VII-i Isaac van Lennep is geboren in 1576 in Emmerik (D), zoon van Werner van Lennep en Mechteld Doeghweert. Isaac is overleden in 1613, 37 jaar oud. Isaac trouwde, 27 jaar oud, op 27 april 1603 in Emmerik (D) met Katharina Geltiens. Katharina is overleden na 1 december 1629.

Kinderen van Isaac en Katharina:
1 Agnes van Lennep Volgt VIII-h.
2 Werner van Lennep Volgt VIII-i.

VIII-h Agnes van Lennep, dochter van Isaac van Lennep en Katharina Geltiens. Agnes trouwde met Johannes Melchior Wonneccerus.
Notitie bij Johannes Melchior: Johannes Melchior Wonneccerus was "moderator" aan de gereformeerde latijnse school te Emmerik (1624) en predikant (1625).

VIII-i Werner van Lennep, zoon van Isaac van Lennep en Katharina Geltiens. Werner is overleden omstreeks 1636.
Notitie bij Werner: Werner van Lennep was bierbrouwer te Emmerik.
Werner:
(1) trouwde in 1631 met Gerhardina Reuchlin. Gerhardina is overleden in 1633.
(2) trouwde op 25 juni 1634 in Emmerik (D) met Aletgen van den Kirchhaft.
Notitie bij Aletgen: Aletgen van den Kirchhaft was afkomstig uit Gennep.

Kind van Werner en Gerhardina:
1 Cathrieneken van Lennep.


V-f Gerrit van Lennep, zoon van Werner van Lennep en Geertruid van Doorn. Gerrit is overleden in 1561.
Notitie bij Gerrit: Gerrit van Lennep was 1553 rentmeester van Coevorden en 1550 burgemeester van Hattem.
Gerrit trouwde vr 31 juli 1529 met Weyndel Bitter. Zij is een dochter van Arnt Bitter en Styne van der Cruyss.

II-c Werner van Lennep, zoon van Joris Roelofsz. van Lennep en van Horstlo.
Notitie bij Werner: Werner van Lennep was ruiter in dienst van Kleef. Was 1454 in ridderschap van Bergh.
Werner trouwde in 1441 met Margaretha Mom. Zij is een dochter van Willem Mom en Aleyt van Rijswijck.

II-d Guda van Lennep, dochter van Joris Roelofsz. van Lennep en van Horstlo. Guda trouwde met Aelt van Harderwyc.


Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5