Straatman(s) / Straetman(s) Genealogie

 

Parenteel Van Straten (Sint-Andries - Goch e.v.)

Door: Ruud Straatman

Laatste update: 08 december 2008

Van der Straten vormde vanaf ca. 1000 een invloedrijke familie van Ridders in West-Vlaanderen te Sint-Andries (bij Brugge) en Varsenare. Vanuit Vlaanderen trok volgens de overleveringen één tak richting Rheinland: Kevelaer, Geldern en Goch in Gelders en Kleefs gebied. Over deze connectie bestaat echter géén zekerheid.

In bronnen en literatuur worden de voorvoegsels "von der", "van der", "van"en "de" door elkaar gebruikt. Ik probeer de voorvoegsels consequent te gebruiken in functie van plaats- en tijdbepaling. "De Straten" voor de vroege Westvlaamse periode en "Von der Straten" voor de Rheinlandse periode.

Het Rheinlandse geslacht staat ook separaat op deze website (zie "Von der Straten - Goch").

I

Bethferd de Straten, geboren ca. 1010
Bethford de Straten was Heer van Straten.
Bethferd wordt in 1030 als eerste van het geslacht vermeld. Hij liet te St.-Andries, op zijn leen, naast zijn burcht een kerkje optrekken : Bethferkercke.

  Kind
 1. Athélard de Straten, volgt (II.1)

II.1

Athélard de Straten (ouders onder I), geboren ca. 1060
Athélard de Straten was Heer van Straten. Ging in 1096 op kruistocht naar Jerusalem. Athélard werd ook wel Thanomar genoemd. Toen hij terugkeerde van de kruistocht bouwde hij te Varsenare nieuwe burcht na een ruzie met de Benediktijnerabdij van St.-Andries (Zevenkerke, gesticht omstreeks 1100)op de plaats waar nu Hof ter Straten staat. Na de moord op graaf Karel de Goede, trokken de Erembouten, de tegenstanders van de graaf naar het Hof ter Straten, dat ze plunderden en verwoestten. Athélard was een medestander van de graaf. Zijn enige dochter werd bij de verwoesting gedood. De dader van de moord, Busschaert, neef van proost Bertulf, had een kasteel ten noorden van Athélardss burcht. Dit kasteel werd voor straf met de grond gelijk gemaakt en hijzelf geradbraakt.

  Kind
 1. Bérénould de Straten, volgt (III.1)

III.1

Bérénould de Straten (ouders onder II.1), geboren ca. 1080

  Kind
 1. Walter Gauthier de Straten, volgt (IV.1)

IV.1

Walter Gauthier de Straten (ouders onder III.1), ook wel aangeduid als "neuveu de Trancmar", geboren ca. 1100 , trouwt Edwine de Woldman, geboren ca. 1090 , vader Richard de Woldman
Walter Gauthier (Wanthier) de Straten werd ook wel aangeduid als "neuveu de Trancmar".

  Kind
 1. Richard de Straten, volgt (V.1)

V.1

Richard de Straten (ouders onder IV.1), geboren ca. 1120 , overleden na 1152
Richard (Rijkaert) de Straten was Heer van Straten en vasal van de Graaf van Vlaanderen.

  Kind
 1. Hugues de Straten, volgt (VI.1)

VI.1

Hugues de Straten (ouders onder V.1), geboren vóór 1152 , overleden na 1219 , trouwt Hedwine Heolewijs
Er zijn genealogen die aannemen dat Hugues' vader niet Richard was, maar eveneens Hugues heette. In dat geval zou deze Hugues een kleinzoon van Richard zijn geweest. Of Richard en de hypothetische Hugues waren één en dezelfde...
Hugues de Straten was Heer van Straten, bij Sint Andries - Brugge (B).
Zoon Gossuin (Goswin) de Straten trok weg richting Rheinland. Richard (Rijckaert) bleef in Varsenare en volgde zijn vader op.

  Kinderen
 1. Richard de Straten, volgt (VII.1)
 2. N1 de Straten
 3. N2 de Straten
 4. Gossuin de Straten, volgt (VII.2)

VII.1

Richard de Straten (ouders onder VI.1), overleden 1250 , trouwt Adelise de Varsenare
Richard (Rijckaert) de Straten, Heer van Straten, was volgens de overleveringen de eerste De Straten die in zijn schild drie zilveren degens op een zwart veld voerde. Dit wapen werd later het officiële wapen van Sint-Andries. Op een rood veld is het nu het wapen van Varsenare.

  Kinderen
 1. Guillaume de Straten
 2. Baudouin de Straten
 3. Richard de Straten, volgt (VIII.1)
 4. Lambert de Straten
 5. Jean de Straten
  Jean de Straten leefde onder de achternaam van zijn moeder als Jean de Varsenare.
 6. Mathilde de Straten
 7. Rodolphe de Straten

VII.2

Gossuin de Straten (ouders onder VI.1), geboren ca. 1180 , trouwt Ludwine NN
Gossuin (Goswin) de Straten, "vierde zoon van Hugues", was Ridder.

  Kind
 1. Gossen (Goswin) van der Straten, volgt (VIII.2)

VIII.1

Richard de Straten (ouders onder VII.1), trouwt Margareta de Rode, overleden 1280
Richard (Rijkaert) de Straten was Heer van Straten. Zijn vrouw Margareta de Rode was afkomstig uit het geslacht van de Heren van Snellegem.

  Kinderen
 1. Guillaume de Straten, volgt (IX.1)
 2. Nicolas de Straten
 3. Wauthier de Straten
 4. Marguerite de Straten
 5. Barthelemi de Straten

VIII.2

Gossen (Goswin) van der Straten (ouders onder VII.2), geboren ca. 1230 , overleden 1318 , trouwt NN
Volgens verschillende auteurs (Stefan Frankewitz, Dieter Kastner) stamt de familie Von der Straten in de regio Weeze, Goch, Geldern uit Vlaanderen. Op internet circuleren vele (wat mij betreft nog onbewezen) genealogieën die Gossium/Gossen van der Straten noemen als vader van Johann von der Straten. Vanaf Gossen terug tot de stamvader Bethferd de Straten uit de 11e eeuw berust deze genealogie dus vooralsnog op een aanname.

Gossen van der Straten was Ridder. Van hem is bekend dat hij 5 kinderen achterliet.

  Kinderen
 1. Johann von der Straten, volgt (IX.2)
 2. Gerhard von der Straten
  Gerhard von der Straten was waarschijnlijk een broer van Johann.
  In 1316 was Gerhard een "Dienstmann" van de Graaf van Kleef. 1319 is hij "Ministeriaal" van de Graaf van Kleef in Weeze en Keylaer.
 3. Baudouin von der Straten
 4. Diedrich von der Straten
 5. N von der Straten

IX.1

Guillaume de Straten (ouders onder VIII.1)
Guillaume (Willem) de Straten was Heer van Straten.

  Kinderen
 1. Richard de Straten, overleden 1348
  Richard (Rijckaert) de Straten was Heer van Straten en Ridder.
 2. Guillaume de Straten, volgt (X.1)
 3. Roger de Straten
  Roger de Straten was Ridder en Heer van Straten. Van 1317-1320 Schepen van de Vrijstad Brugge en van 1331-1335 Schepen van het Noordelijke Stadsdeel van Brugge.
 4. Pierre de Straten
  Pierre de Straten leefde te Jabbeke.

IX.2

Johann von der Straten (ouders onder VIII.2)
Johann von der Straten als zoon van Gossen is niet helemaal zeker. Het kan zijn dat hij de kleinzoon van Gossen was, en zijn vader Johann von der Straten (gehuwd met N van der Leek) heette.
Johann von der Straten, Heer van Kevelaer, wordt voor het eerst genoemd in 1297 als één der "Gerichtsleuten von Weeze". Hij werd in 1302 "Amtmann zu Goch". Johann bekrachtigt als Rechter in 1302 de verkoop van de "Hansenhof" te Keylaer (Weeze) aan de Abdij van Grafenthal. 1311 is hij in dienst van de Graaf van Kleef. 1315 is hij "Drost" in Kempen. In 1323 wordt hij genoemd als "Knaap" en in 1326 als Ridder. Aangenomen wordt dat hij in 1324 tot Ridder is benoemd.
Hij verwierf diverse Lenen van de Graaf van Gelre, waaronder "Gut zu Plees", "Gut zu Bucholt", "Gut zu Kevelaer", in 1326 het "Försteramt im Ketelwald", de "Fischerei bei Schravelen" etc. Hij woonde toen in "Haus Wissen".
Van Graaf Dietrich van Kleef kreeg hij in 1328 de "Mühle von Wendevonderen" en aangrenzende Hof in erfpacht.

  Kinderen
 1. Heinrich von der Straten
 2. Johann von der Straten
 3. Francois von der Straten
 4. Arnold von der Straten
  Arnold von der Straten wordt 1335/26 genoemd als "Klevischer Vogt" te Xanten.
 5. Diedrich von der Straten, volgt (X.2)

X.1

Guillaume de Straten (ouders onder IX.1), trouwt Sybille NN
Guillaume (Willem) de Straten was Heer van Straten. Naar verluidt vocht hij tijdens de Engelse Burgeroorlog aldaar.

  Kinderen
 1. Guillaume de Straten
  Guuillaume (Willem) de Straten was Heer van Straten en Ridder.
 2. Richard de Straten, volgt (XI.1)
 3. Jean de Straten, volgt (XI.2)
 4. Ywain de Straten, geboren ca. 1355 , overleden 1419 , begraven te Jabbeke , trouwt Catharina de Zedeijkem, overleden 1446 , begraven Jabbeke , vader Philippe de Zedeijkem
  Catharina werd ook wel Catheline van Zedelgem genoemd.
  Zij hertrouwde na de dood van Iwein de Straten met Lodewijk van Haveskerke. De burcht waarin Iwein de Straten te Jabbeke woonde is tussen 1445 en 1450 vervangen door een heus kasteel en wordt vanaf 1571 vermeld als Kasteel van Haveskerke.

  Ywain (Iwein) de Straten, Ridder en Burchtheer van Jabbeke, Heer van Loppem, Zedelgem en Westkapelle, was Schepen van de Vrijstad Brugge in 1380 en Burgemeester van het Noordelijk Stadsdeel van Brugge in 1393, 1407 en 1411. Speelde een belangrijke rol achter de schermen tijdens de regeringen van Lodewijk en Margareta van Malle en Jan zonder Vrees.

X.2

Diedrich von der Straten (ouders onder IX.2), geboren ca. 1300 , overleden na 1353 , trouwt Margaretha von Kleve, vader Dietrich Luf von Kleve
Margaretha von Kleve was een onecht kind van Dietrich Luf von Kleve, Herr zum Tomburg und Kervenheim, Graf zu Hülchrath.

Diedrich von der Straten, Heer van Kalbeck en Kévelaer, was in 1330 "Amtmann zu Goch". Hij trad tevens op als Rechter te Hülm. In 1330 ontving hij "Haus Kalbeck an der Niers". In 1332 Raadsheer van de Graaf van Cleydel. In 1335 kreeg Ridder Diedrich von der Straten van Hertog Reinold van Gelre "Hof ter Porten", "Genekens Gut" en "Lyfgers Gut" te Plees en "Commers Gut" te Boecholt in vrij eigendom na die tot dan toe in Leen gehad te hebben. Diedrich was een rijk man, misschien wel een der rijksten van de regio. In 1346 verklaarde de Hertog van Gelre dat hij Diedrich von der Straten 4470 pond, 8 schilling en 4 penning verschuldigde. In 1346 kreeg Diedrich een flink deel van de Hertogelijke ontginningen in het Siebengewalt in bezit.
Diedrich speelde een hoofdrol bij de ontginning van het moerasachtige Siebengewald, zoals beschreven in de zogenaamde Gochse Landrol. Hij wist de Hertog van Gelre over te halen om de ontginning aan te vangen en leidt het project. Daarbij kon hij zich bedienen van Vlaamse of Hollandse ontginningstechnieken die de familie Von der Straten mogelijk had meegenomen uit het westen toen men zich ongeveer een halve eeuw eerder in het Rheinland vestigde. Als beloning ontving hij het grootste aantal "slagen" (rechthoekige "strippen" ontgonnen land) in het Siebengewald. Dit is waarschijnlijk ook de basis van de enorme rijkdom van de familie Von der Straten.
1351 werpt Diedrich zich op als "Dienstmann"van de Graaf van Kleef en wordt hij omschreven als "Ridder en Vlaams Edelman".

  Kinderen
 1. Johann von der Straten
  Johann von der Straten wordt in 1351 genoemd als "Herr zu Kalbeck" en in 1553 als Ridder te Boecholt. Johann is stichter van het Sankt Johannesaltar in de Pfarrkirche te Goch. Hij is eigenaar van een Hof in Plees.
 2. Heinrich von der Straten, volgt (XI.3)
 3. N1 von der Straten, volgt (XI.4)

XI.1

Richard de Straten (ouders onder X.1), overleden 1366 , trouwt Elisabeth de Herzelles
Richard (Rijckaert) de Straten, Jonkheer, was Schepen van Brugge in 1337 en van 1340-1360. Ridderslag in 1348.

  Kinderen
 1. Guillaume de Straten
 2. Richard de Straten

XI.2

Jean de Straten (ouders onder X.1), overleden 1383 , begraven Steenkerke (B) , trouwt Marie de Dints, overleden 1384 , vader Merlin de Dints
Maria de Dints werd ook wel Maria van Deinze genoemd.

Jean de Straten was Heer van Steenkerke.

  Kinderen
 1. Beatrix de Straten, overleden 1448 , begraven Lampernisse (Dixmuide)(B) , trouwt Pierre de Crane, overleden 1429
 2. Jean de Straten was Heer van Steenkerke.Henri de Straten, volgt (XII.1)

XI.3

Heinrich von der Straten (ouders onder X.2), geboren ca. 1325 , overleden 1369 , trouwt Margaretha von Boetzelaer
Heinrich von der Straten, Heer van Kevelaer, Asperden en Goch. Ridder. Van 1348-1364 "Amtmann zu Goch". Tevens Raadsman van de Hertog van Gelre.

  Kinderen
 1. Johann von der Straten, volgt (XII.2)
 2. Heinrich von der Straten
  Van 1371-1381 "Amtmann zu Goch". In 1372 is hij "Herr zu Wissen". In 1369 laat Heinrich aan de Graaf van Kleef de "Voigtei Weeze" en de Visserij en de Molen aan de Niers. In datzelfde jaar wordt Heinrich ook genoemd als eigenaar van Huis Hertefeld (bij Siebengewald). In 1372 ontstaat er een vete tussen Heinrich en de Graaf van Kleef. 1381 treedt Heinrich op als Rechter te Asperden. In 1387 wordt er een schuldenregeling getroffen tussen Heinrich en de Hertog van Gelre. De Hertog staat voor 1800 "alte Schilde" bij Heinrich in het krijt. In 1392 ruilt Heinrich een een Hof aan de Loe in Klein-Keylaer (Hotzhof?) met de Abdij Grafenthal tegen een windmolen in Wemb en een watermolen aan de Niers.


XI.4

N1 von der Straten (ouders onder X.2), trouwt Seger van Groesbeek
N2 vonder Straten erfde "Haus Kalbeck".
Ridder Seger van Groesbeek was Heer van Hoemen (Heumen).

  Kind
 1. Fije (Sofia) van Groesbeek, volgt (XII.3)

XII.1

Jean de Straten was Heer van Steenkerke.Henri de Straten (ouders onder XI.2), trouwt Catharine Stockmans
Van Henri de Straten is niet met 100% zekerheid vastgesteld dat hij een zoon was van Jean de Straten.

  Kind
 1. Charles de Straten, volgt (XIII.1)

XII.2

Johann von der Straten (ouders onder XI.3), geboren vóór 1369 , overleden 1424 , trouwt(1) Ida van Stommel, trouwt(2) Mechtild von Bylandt, geboren ca. 1385 , ouders Johann (Herr) von Bylandt en Jutta von Spaen
Johann von Bylandt was "Geldernscher und Klevischer Rat und Amtmann"

Johann von der Straten was "Herr zu Wissen" en Ridder. Van 1390-ca.1430 onder 3 verschillende Hertogen van Gelre "Amtmann zu Goch".

  Kinderen uit huwelijk (2)
 1. Anna von der Straten, trouwt Johann von Broekhuysen, ouders Wilhelm von Broekhuysen en Agnes von Werdenburg
  Ridder Wilhelm von Broekhuysen was in 1402 "Erbhofmeister von Geldern". Hij stichtte in 1452 in Oestrum bij Venray een "Regulierherrenkloster". Ridder Johann stierf tijdens een pelgrimstocht naar het heilige Land, die hijj samen met Hertog Arnold van Gelre ondernam. Per testament schonk hij "Hof ter Masen" (bij Wetten) aan het door hem gestichte klooster, dat in 1470 naar Mariensand bij Straelen werd verplaatst.

  Anna von der Straten erft Haus zu Wissen. Zij verkoopt het in 1461 aan Johan van den Loe. Haus zu Wissen is tot op heden in het bezit van de familie Von Loe gebleven.
  Johann von Broekhuysen was van ca.1430-1451 "Amtmann zu Goch".
 2. N2 von der Straten, volgt (XIII.2)
 3. Derick von der Straten
  Derick von der Straten is een hypothetische zoon of kleinzoon van Johann von der Straten. Deze Derick wordt in 1476 genoemd in een oorkonde waarin de Hertog van Gelre verzekerd wordt dat er op hem geen vorderingen meer rusten betreffende de "1800 Schilde" waarvoor Heinrich von der Straten in 1387 een schuldenregeling had getroffen met de Hertog. Het lijkt aannemelijk dat een directe nakomeling van Heinrich (kleinzoon of achterkleinzoon) zo'n verzekering namens de familie geeft.

 4. Heinrich von der Straten
  Heinrich von der Straten is een hypothetische zoon van Johann von der Straten.
  Bij de abdijkerk van Abdij Grafenthal bevindt zich een grafsteen met het opschrift: "Ao dni. 1470 ipsa die Valentini obiit dns. Henricus de Straten presbyter, c.a.r.i.p. amen".
 5. Jean van der Straten, volgt (XIII.3)

XII.3

Fije (Sofia) van Groesbeek (ouders onder XI.4), trouwt 1387 - Sweder van Heeckeren genaamd van Rechteren, overleden 23 april 1404, ouders Frederik van Heekeren van der Eze en Lutgard van Voorst van Rechteren
Sweder van Rechteren was vanaf 1388 Heer tot Rechteren, 1395 Raad van Bisschop van Utrecht, 1396 Drost van Coevorden en Drenthe

1387 mei 17 (des vrydaghes na onss heren Hemelvaertsdach) Zegher van Gruysbeke, heer van Hoemen, ridder, verklaart huwelijkse voorwaarden te maken met Sweder van Rechteren voor het huwelijk van zijn dochter Fije met Van Rechteren, waarbij wordt bepaald dat hij haar 2800 guldens zal meegeven en dat zij daarbij afstand doet van haar rechten op de nalatenschap van wijlen haar moeder, en dat Van Rechteren dit geld zal beleggen in goederen die door Deric van Apeltaren, Henric van der Straten, Wynand van Aernhem en Jan Mompelyer van Overhage voldoende worden geacht, terwijl Van Rechteren haar een jaarlijks levenslang vruchtgebruik zal geven van 280 guldens, waarbij Van Gruysbeke, naast zijn zoon Johan van Gruysbeke als medeverbondene, tot borgen stelt Deric en Henric van Apeltaren, broers, Henric van Straten, ridders, Jorden van Wijlre, scholaster te Zeeflic, Herberen van Gruysbeke, Werenbrecht en Johan van Ubbergen, broers, Rutgher en Deric van Gruysbeke, broers, en Johan van Wijlre. Origineel charter (inv.nr. 32), met de zegels, waarvan enkele geschonden, van Zegher en Johan van Gruysbeke, vader en zoon, en van de tien borgen.

In deze oorkonde is Ridder Henric van Straten waarschijnlijk dezelfde als Henrich von der Straten, de broer van N1 von der Straten (de moeder van Fije van Groesbeek). Dit is de eerste aanwijzing dat de Ridders "Van Straten" uit het huidige Gelderland dezelfde zijn c.q. gerelateerd zijn aan de Ridders "Von der Straten" uit regio Weeze, Goch. Aan deze acte in het Archief van Huis Almelo moet dus ook het zegel van Heinrich vond der Straten te vinden zijn.

Seger van Groesbeek trouwde na N1 von der Straten ook nog eens met Margaretha van Bylandt. Het huwelijk met N1 von der Straten wordt haast nergens genoemd. Echter, de zoon van Seger van Groesbeek voerde later de titel Heer van Hoemen en Calbeck (!), welke laatste titel in de familie kwam via het huwelijk met N1 von der Straten.
Veel genealogen houden het er dan ook op dat Fije van Groesbeek een dochter uit dat latere huwelijk van Seger met Margaretha Bylandt was. Dit laatste is alleen in tegenspraak met de borgen die namens Seger van Groesbeek optreden in bovengenoemde overeenkomst. Daarin wordt geen enkele Bylandt genoemd, maar wel Henric van Straten...


De Van Rechteren waren Heren van Almelo.

  Kinderen
 1. Lutgard van Rechteren, overleden ca. 1442 , trouwt ca. 1410 - Wessel IV van den Boetzelaer, geboren ca. 1360 , overleden 1439 , ouders Rutger III van den Boetzelaer en Elisabeth van Bylandt
 2. Frederik van Rechteren, volgt (XIII.4)
 3. Margaretha van Rechteren
  Margaretha van Rechteren was non in klooster te Weerselo.
 4. Aleid van Rechteren
  Aleid van Rechteren was non in klooster Ter Hunnepe.
 5. Seger van Rechteren, overleden 24 januari 1457
  Seger van Rechteren was Heer tot Rhaan en Egede.
 6. Diederik van Rechteren
  Diederik van Rechteren was Proost te Oldenzaal.
 7. Fye (Sofia) van Rechteren, overleden ná 1464 , trouwt Alef van Haren
  Alef van Haren was Kastelein van Coevorden en Ambtman van Drenthe van 1442-1450. Had Huis Bredenhorst in leen.
 8. Johanna van Rechteren, overleden 1451
  Johanna van Rechteren was non te diepenveen.

XIII.1

Charles de Straten (ouders onder XII.1), trouwt Jossine Vernieuwe

  Kind
 1. Valentin de Straten, volgt (XIV.1)

XIII.2

N2 von der Straten (ouders onder XII.2), trouwt N von Elferfeld

  Kind
 1. Agnes von Elferfeld, trouwt Johann (Heinrich) von Brempt, trouwt Sweder Balderik
  Johann von Brempt was van 1456-1461 "Amtmann zu Goch". Hij stierf in 1461 of 1465. Sweder Balderik was van 1461-1471 "Amtmann zu Goch". Tevens "Vogt" in Gelderland. Hij stierf in 1473.

XIII.4

Frederik van Rechteren (ouders onder XII.3), overleden kort na 16 jan. 1462 , trouwt ca. 1432 - Kunegonde van Polanen, overleden ca. 1438 , ouders Otto van Polanen en Johanna van Voorst
Kunegonde van Polanen was Vrouwe van Voorst en Keppel, net als haar moeder Johanna van Voorst. Otto van Polanen was Heer van Asperen.

Frederik van Rechteren was Heer tot Rechteren, Bredenhorst, Egede en Rhaan. Ridder in 1411, Drost van Drenthe en Kastelein van Coevorden van 1420-1437.

  Kinderen
 1. Sweder van Voorst en Keppel, volgt (XIV.3)
 2. Otto van Rechteren
 3. Johan van Rechteren
 4. Seger van Rechteren
 5. Fye (Sofia) van Rechteren

XIV.1

Valentin de Straten (ouders onder XIII.1), trouwt Jeanne Vleys

  Kind
 1. Bernard de Straten, volgt (XV.1)

XIV.3

Sweder van Voorst en Keppel (ouders onder XIII.4), overleden 1484 , trouwt ca. 1452 - Elisabeth van Homoet, overleden ca, 1484 , ouders Johan Heer van Homoet en Wisch en Agnes van Culemborg
Sweder Heer van Voorst en Keppel was vanaf 1457 Heer van Almelo.

  Kinderen
 1. Johan van Voorst en Keppel, geboren ca. 1455 , overleden vóór 30 oktober 1501 , trouwt Agnes van Broeckhuysen, ouders Reinier Heer van Broeckhuysen en Ermgard van Groesbeek, Vrouwe van Calbeck
  Agnes van Broeckhuysen hertrouwde in 1504 met Derk van Haeften, Ambtman van Bommel, Bommelewaard en Tielerwaard, zoon van Alart van Haeften en Aleid van Waardenborg.

  Johan van Voorst en Keppel was Heer van Almelo vanaf 1478. In 1486 beleend met de Heerlijkheid Tull en 't Wael. Hij vermoorde zijn broer Reinier van Voorst.
 2. Frederik van Voorst en Keppel, volgt (XV.3)
 3. Reinier van Voorst, geboren ca. 1465
  Reinier van Voorst werd door zijn broer Johan vermoord: "van sijn broeder in 't privaat versmoort".

XV.1

Bernard de Straten (ouders onder XIV.1), trouwt Catharine Wilsius

  Kind
 1. Bernard de Straten, volgt (XVI.1)

XV.3

Frederik van Voorst en Keppel (ouders onder XIV.3), geboren ca. 1460 , overleden ca. 1521 , trouwt 1513 - Judith van Aeswijn, ouders Reynier van Aeswijn, Heer van Swanenborg en Agnes van Ulft
Frederik van Voorst en Keppel was Heer van Almelo vanaf 1501 (als opvolger van zijn broer Johan).

  Kinderen
 1. Elisabeth van Voorst en Keppel, geboren 1516 , overleden 1571 , trouwt 1530 - Johan van Pallandt, overleden 1 oktober 1562 , ouders Elbert van Pallandt, Heer van Zelhem en Elisabeth ter Horst
  Johan van Pallandt was Heer tot Horst, Issum en Hamm.
 2. Frederica van Voorst en Keppel, geboren ca. 1521 , overleden 1577 , trouwt 1536 - Derk van Gelre, overleden 1580 , vader Reinier van Gelre
  Derk van Gelre was Heer tot Arcen. Reinier van Gelre, Heer tot Grunsfort en vader van Derk van Gelre, was een bastaardbroer van Hertog Karel van Gelre.

XVI.1

Bernard de Straten (ouders onder XV.1), trouwt Eleolore de Brockhault

  Kind
 1. Florentin de Straten, volgt (XVII.1)

XVII.1

Florentin de Straten (ouders onder XVI.1), trouwt Isabelle Wynckelman

  Kind
 1. Guillaume de Straten, trouwt Isabelle Lobbrecht

  Oedipus II 21 februari 2005