Straatman(s) / Straetman(s) Genealogie

 

Parenteel Van Der Stegen (Doesburg / Emmerich e.v.)

Door: Ruud Straatman

Laatste update: 07 februari 2006

Dit parenteel Van der Stegen is grotendeels gebaseerd op een 18e eeuws Liber Genealogiae dat is gepubliceerd in Navorscher, jaargang 59, 1910, pagina 49 e.v. De passages betreffende de familie Van der Stegen worden behandeld vanaf pag. 211.

Het originele handschrift is gemaakt door een directe afstammeling / verwant van de beschrevenen. Daar waar ik het heb kunnen vergelijken met andere bronnen lijkt de inhoud van het handschrift accuraat te zijn.Op de eerste pagina van het handschrift stond aangegeven wie de samensteller van de genealogie was:

LIBER GENEALOGIAE. Dit Genealogie-Boek is gemaakt door mijn oom, de Heer Adam Stenderingh sael, quod attestor P. C . Baerken, Anno Domini 1745. N.B. Familia Stenderingh pro dolor extinxta est.

Verder het ik de gegevens aangevuld met aantekeningen uit andere literatuur, Leen Registers en enkele gegevens van de Mormonen.

I

Wolter van der Stegen, trouwt 1516 - NN

  Kinderen
 1. Jan van der Stegen, volgt (II.1)
 2. Bartolt van der Stegen
 3. Derck (Theodorus) van der Stegen, volgt (II.2)

II.1

Jan van der Stegen (ouders onder I), trouwt NN Hoefsmidts

  Kinderen
 1. Frans van der Stegen, volgt (III.1)
 2. Loeff van der Stegen (Versteghen), volgt (III.2)
 3. Egbert van der Stegen (Versteghen), volgt (III.3)
 4. Dorica van der Stegen (Versteghen), trouwt Steven Claessen
 5. Lutgert van der Stegen (Versteegh), trouwt Antoni van Leeuwen
  "Lutgert Versteegh is getrout aen Antoni van Leeuwen, de vader van den stadtholder en van burgem. Jan van Leeuwen."
 6. Geertgen van der Stegen, trouwt Gerrit Wetters

II.2

Derck (Theodorus) van der Stegen (ouders onder I), trouwt(1) NN, trouwt(2) 1557 - Betjen NN, trouwt(3) 1557 - Geertruyt Straetman, vader N1 van der Straten ??
Geertruyt Straetman is mogelijk een dochter van N1 van der Straten, de stamvader van het parenteel van Graaf Straetman. Deze hypothese is in eerste instantie gebaseerd op argumenten van chronologie.
Ervr pleit verder de omschrijving van het wapen van Geertruyt:
"een zwart opstaande reebok voor de helft in een rood veld met neergebogen knie." Zie de afdeling Heraldiek op deze website voor een vergelijking.
Geertruyts' kleinzoon Wolter van der Stegen trouwt later met Margaretha van Achteveld terwijl de zoon Hendrick van haar veronderstelde neefje Dirck Straetman met Margaretha's zuster Gijsberta Achteveld trouwt. Hendrick Straetman treedt later bij de overdracht van een leen op namens Margaretha's nog onmondige zoon Henricus Althetus van der Stegen (die niet geheel toevallig ongeveer dezelfde voornamen draagt als Hendrick Straetmans'zoon).

Derck van der Stegen was Burgemeester van Doesburg.
Zijn wapen laat zich omschrijven als: "een witte schuin opstaande bok in een zwart veld met gebogen horens en opstaande staart met vergulde horens, schacht en poten."

  Kinderen uit huwelijk (3)
 1. Everhard van der Stegen, volgt (III.4)
 2. Geertruyt van der Stegen, trouwt 1580 - Gerrit van Zwethen
 3. Henrick van der Stegen, volgt (III.5)

III.1

Frans van der Stegen (ouders onder II.1), overleden in of vr 1603 , trouwt Judith van Lengel
"Frans Verstegen doodt gestocken sijnde, is de weduwe hertrout aan Wervelt. Sij was weduwe 1603."
Judith van Lengel had een broer Jan van Lengel. Haar oom was Derck Everdijn / Everwijn, burgemeester van Doesburg.
  Kinderen
 1. Elisabeth van der Stegen (Verstegen), volgt (IV.1)
 2. Hendersken van der Stegen (Verstegen), trouwt Cornelis van Schoonhoven

III.2

Loeff van der Stegen (Versteghen) (ouders onder II.1)

  Kinderen
 1. Margarita van der Stegen (Verstegen)
  Margarita Verstegen woonde te Calcar en is ongehuwd gestorven.
 2. Joanna van der Stegen (Verstegen), volgt (IV.2)

III.3

Egbert van der Stegen (Versteghen) (ouders onder II.1), trouwt Engela van Selst (Seijst)
Egbert Versteghen was "richter tot Zelm".
  Kind
 1. Frans Versteghen, volgt (IV.3)

III.4

Everhard van der Stegen (ouders onder II.2), trouwt(1) 1583 - Wendel Zoer, trouwt(2) Geertruyt Bruijns
Everhard van der Stegen was "Rentmeyster der stadt Emmerick".

  Kind uit huwelijk (1)
 1. Wolter van der Stegen, volgt (IV.4)

III.5

Henrick van der Stegen (ouders onder II.2), trouwt Jutte (Judith) Schaep, vader Reiner Schaep
Henrick van der Stegen was Ambtman van de Grafelijke Stift Elten en woonde te Emmerich.
Leenregister Tusschenguet te Didam vermeldt voor 23 augustus 1583:
"Leibzucht fr Henrich van der Stegen, Gatten der o. gen. Jutte Schaeps".
Op 22 februari 1636 gaat het leen naar "Wolter van der Stegen, als Nachfolger seines Vaters Henrich".
  Kinderen
 1. Reinerus van der Stegen, overleden 1624
  Reinerus van der Stegen was "captein ten dienste van sijn keijserlicke majesteijt (en) is ongetrout en tastatus gestorven anno 1624".
 2. Wolter van der Stegen, volgt (IV.5)
 3. Catharina van der Stegen
  "Catharina (van der Stegen) is religieus geworden in het Brigitiner clooster tot Marienboom buyten Calcar".
 4. Theodorus van der Stegen, volgt (IV.6)
 5. Bertruydt van der Stegen
  Bertruydt van der Stegen "is oock religieus geworden in hetselve Brigitiner clooster Marienboom (als haar zus Catharina) buijten Calcar".
 6. Jacob van der Stegen (Verstegen)
  "Jacob Verstegen is anno 1615 tot Paderborn geworden Jesuita en anno 1633 ex Jesuita factus, decanus Craneburgenis fato cessit 20 gebr. 1663."

IV.1

Elisabeth van der Stegen (Verstegen) (ouders onder III.1), trouwt NN Staeckhuys
  Kind
 1. Margarita Staeckhuys

IV.2

Joanna van der Stegen (Verstegen) (ouders onder III.2), trouwt(1) NN, trouwt(2) Peer Simon, ouders Claude Simon en Josina du Molin
Peer Simon was soldaat en is "armsaelig gestorven".

Joanna Verstegen werd ook wel (vulgo) genoemd Jan ter Steegh.
  Kinderen uit huwelijk (2)
 1. Catharina Simon
  Catharina is te Emmerich als Begijn gestorven.
 2. Geertruyt Simon
  "Geertruyt Simon is klopken geworden en gestorven tot ter Borgh".
 3. Loeff Simon, trouwt NN van Berckefelt
 4. Josina Simon, trouwt 1701 te ter Borgh - NN

IV.3

Frans Versteghen (ouders onder III.3), trouwt(1) Anna van Zweten, trouwt(2) Sibylla van Munster
  Kind uit huwelijk (1)
 1. Zeger Verstegen
  "Zeger Verstegen die onwijs gestorven is in Hengel."

IV.4

Wolter van der Stegen (ouders onder III.4), overleden kort vr 28 augustus 1635 , trouwt Everharda Valkenborgh, vader Gerlach Valkenborg
Wolter van der Stegen was "Amptman tot Borculo".
22 juni 1611 verkreeg "Wolter Versteghen te Emmerick, na opdracht door Adrian van Dript aan Wolters vader Evertt Verstehen" een "teende to Hunten", een Berghs leen te Gendringen.
Dit leen ging op 28 augustus 1635 naar "Frederick Verstegen Woltersz., onmondig, na doode van zijn vader. Zijn grootvader Gerlach Valkenborg is hulder".
Op 4 april 1650 ging het leen vervolgens naar "Everarda Valckenborghs, weduwe Van der Stegen, na doode van haar zoon Frederick. Arnold Assweer van Schweeten is hulder". In opdracht van Everharda gaat het leen daarna op 10 oktober 1656 naar Dr. Hendrick Temminck.
  Kinderen
 1. Frederick van der Stegen, overleden op 28-jarige leeftijd, kort vr 4 april 1650
 2. Judith van der Stegen, trouwt Johan Flindt

IV.5

Wolter van der Stegen (ouders onder III.5), overleden kort vr 1 juli 1639 , trouwt Margaretha (Margriet) van Achteveld, ouders Althetus van Achteveld en Anna van Rijswijck
Margaretha van Achtevelt hertrouwt na het overlijden van Wolter van der Stegen met Rutger van Brienen, Schepen te Emmerich.
Het huwelijk van Margaretha van Achteveld en Rutger van Brienen vond volgens de Mormonen op 22 september 1641 plaats te Emmerick, in de RK Sankt Aldegundis kerk. (Margareta Achtewelt x Rutgerus Brienen).

"Wolterus van der Stegen naer dooden van sijn vader, weder amptman tot Elten en woont in de Alpen tot Emmerick".
Het Kleefse leen Tusschenguet "in den Kerspel Diedam" gaat op 1 juli 1639 naar Henricus Althetus van der Stegen. Namens hem treedt Henrich Stratmann op, "pfalz-neuburgischer Rat, fr Henricus Althetus van der Stegen, unmndigen Sohn des Wolter van der Stegen".

  Kinderen
 1. Henricus Althetus (Alit) van der Stegen, overleden kort vr 20 maart 1657.
  Het Kleefse leen Tusschenguet "in den Kerspel Diedam" gaat op 1 juli 1639 naar Henricus Althetus van der Stegen. Namens hem treedt Henrich Stratmann op, "pfalz-neuburgischer Rat, fr Henricus Althetus van der Stegen, unmndigen Sohn des Wolter van der Stegen".
  Op 7 maart 1642 is Henricus Althetus van det Stegen kennelijk niet meer onmondig. Het leenregister van Tusschenguet vermeldt hem dan zonder enig voorbehoud als leenman.
  Op 20 maart 1657 gaat het leen Tuschenguet naar Reiner van der Stegen "als Nachfolger seines verstorben Buders Henrich Althet van der Stegen".

 2. Reinder van der Stegen, volgt (V.1)
 3. Gudula Judith van der Stegen
  "Gudula Judith van der Stegen is int spiecker tot Emmerick geestelicke dochter gestorven".
 4. Anna Elisabeth van der Stegen, gedoopt Emmerich 21 oktober 1631, trouwt Otto Frederick Coeij
  Otto Frederick Coeij was "richter en raet, cancellarie director tot Essen van d'abdissinne van Essen".

  Anna Elisabeth van der Stegen is kinderloos gestorven.
  21 oktober 1631 noteren de Mormonen in de RK Sankt Aldegundis kerk te Emmerich de doop van een Anna Elisabeth Verstegen als dochter van Gisberta (!) van Achteweldt en NN Verstegen. Mogelijk is ergens een verschrijving opgetreden waardoor de naam van twee zussen Achtevelt is verwisseld.

IV.6

Theodorus van der Stegen (ouders onder III.5), trouwt Helena van Megen
"Theodorus van der Stegen J.U.D. is getrout aen Helena van Megen. Hij was syndicus des heiligen roomschen rijks vrije stadt Ceulen en ten dienste van sijn vorst: doorluchtigheid van Neuborgh referendaris van Bergh en Gulick."

  Kinderen
 1. Joannes van der Stegen
  "Joannes ... is geworden canonicus St. Apostolorum Alexandri et Petri tot Afschaffenburgh en is aldaer bij ongeluck verdroncken en begraven".
 2. Judith van der Stegen, overleden Dusseldorf 11 mei 1692, trouwt Lembert Stenderingh
  Judith van der Stegen is getrout aan lambert Steenderingh en anno 1692 , 11 maii tot Dusseldorp gestorven en begraven in de gemene Megensgroeff".
 3. Henricus van der Stegen, overleden Duren (D)
  "Henricus van der Stegen is tot Duren jongkman gestorven."
 4. Anna Gertrudus van der Stegen, overleden Dusseldorf 24 december 1696
  "Anna Gertrudis (van der Stegen) is joffer gestorven tot Dusseldorp anno 1696 den 24 Dec. snachts omtrent 12 uijren en leijt in de grote kerck in de gemene Megische groeff begraven."
 5. Theodorus Adamus van der Stegen, overleden Dusseldorf 12 februari 1672
  "Theodorus Adamus (van der Stegen) is ongetrout te Dusseldorp gestorven anno 1672, 12 Febr. en leijt oock aldaer in de gemene Megensgroeff begraven."

V.1

Reinder van der Stegen (ouders onder IV.5)
Na op 20 maart 1657 het leen Tusschenguet over genomen te hebben van zijn overleden broer Henricus Althetus van der Stegen gaat het leen op 25 oktober 1691 over op "Jacob Joseph van der Stegen, ltester Sohn des verstorben Reiner van der Stegen, Schffen zu Emmerich.
Op 17 november 1690 wordt Reinier van der Stegen, Schepen tot Emmerick, beleend met diverse goederen in Putten, ambt Ermel, "als erve sijnes schoonsusters Geertruyt Bruyns".
28 september 1691 gaan de lenen te Putten vervolgens over op zijn zoon Jacob Joseph.
  Kind
 1. Jacob Joseph van der Stegen., volgt (VI.1)

VI.1

Jacob Joseph van der Stegen. (ouders onder V.1), overleden kort vr 12 februari 1721
Het leenregister van Tusschenguet te Didam vermeldt voor 12 maart 1721:
"Wilhelm Arnold van der Stegen nach dem Tode seines Vaters Jacob Joseph van der Stegen, auch mit dem Gute zum Busche im Gericht Kervenheim."
Op 20 mei 1742 gaat het leen vervolgens naar Van Wittgenstein, Essener Hofrat, "uxorio nomine belehnt". We mogen aannemen dat Wilhelm Arnold van der Stegen dan overleden is.
De lenen van Jacob Joseph van der Stegen te Putten gaan op 12 februari 1721 over op Wilhelm Arnold, "als erfgenaem sijns vaders Jacobus Josephus".
  Kinderen
 1. Wilhelm Arnold van der Stegen.
 2. Anna Maria van der Stegen, trouwt Willebrand Godfrid van Witgenstein
  Anna Maria van der Stegen ontvangt op 15 maart 1737 als ergenaam van haar broer Wilhelm Arnold de lenen te Putten, "hulder Willebrand Godfrid van Witgensteyn, haer man".

  Oedipus II 8 februari 2006