Straatman(s) / Straetman(s) Genealogie

 

Geografie van de Afstamming van Ruud Straatman

Van Oud-Zevenaar, via Babberich, Keeken, Leuth, Neerbosch en Heumen naar Groesbeek e.v.

De familie Straatman komt uit Gelderland en was een bemiddelde boerenfamilie. Mijn verste voorvaderen woonden te Oud-Zevenaar. Henricus Straetman (* ca. 1630) woonde er in de Hofstede Oij c.q. een hoftede in Oij. Zijn zoon Nicolaus (* 1661) in de zogenaamde "Claes Straetmans Kaetstede". De volgende Straetman in lijn heette Godefridus (alias Gerardus, * 1692). Deze wordt in 1734 genoemd als eigenaar van het zogenaamde Heijersguht te Babberich.

 

In 1743 verwerft Godefridus er ook het Hegtengut. Ook wordt er land gepacht van o.a. "de Vrouwe van Rhoe tot Bimmen". Als zodanig was Godefridus vasal van de Koning van Pruisen. Godefridus is dan met zijn gemengde bedrijf (graan, koeien, paarden, fruitbomen en tabak) een van de grootste boeren van het Ambt Lijmers. In 1753 wordt Godefridus genoemd als schenker van "een half maalder rogge" ten behoeve van de getroffenen van een watersnood ("de droevige noodlijdende lieden in het water"). Na Godefridus wordt diens zoon Joannes Straetman (*1738) genoemd als eigenaar van het Hegtenguth. Vanaf 1770 is er ook sprake van een tapperij op het Hegtenguth. Deze tapperij wordt in 1783 "Wirthaus das Weisse Crutz" genoemd. Er is ter plaatse nu nog steeds een weg die Witte Kruis wordt genoemd.

 

In 1777 stuurt Joannes, nadat zijn vrouw is overleden, zijn kinderen naar Keeken om daar te worden opgevangen door familie van zijn vrouw. Later voegt hij zich bij hen. Joannes sterft in Keeken. Zoon Gerardus (* 1765 als Godefridus Bernardus) huwt en woont later te Leuth en verhuist vervolgens via Neerbosch naar Heumen.

 

In Heumen wordt in 1810 weer een zoon Gerardus (Grad) geboren. Deze Gerardus huwde in op de boerderij van zijn schoonouders Schoenmakers: "De Mies" te Groesbeek. Later nam hij met zijn vrouw De Mies over. Sindsdien was De Mies enkele generaties lang de woonstede van diverse generaties Straatman. Gerardus' zoon Hendricus (Hent, * 1863) zette het boerenbedrijf op De Mies voort. De boerderij werd in 1944 in de periferie van de Slag om Arnhem verwoest. Later is De Mies weer herbouwd om enkele decennia later te moeten wijken voor een bedrijventerrein... De Mies leeft nu alleen nog voort in een straatnaam.

Mijn opa Johannes (Jan, * 1903) ging bij de Marechaussee, werd lid van de Gele Rijders, politieman te Eijsden en later adjudant van de politie in Valkenburg aan de Geul.

Mail gerust voor vragen, commentaar en/of aanvullingen (klik hier)