Straatman(s) / Straetman(s) Genealogie

 

Inleiding

De inventarisatie van het zogenaamde "Straatmannenlandschap" heeft tot op heden geleid tot een flink aantal Parentelen verspreid over Nederland, waarbij qua herkomst het kerngebied lijkt te liggen in Gelderland, Utrecht en Kleefs Rheinland. We schrijven met nadruk "parentelen" omdat we ook aandacht willen schenken aan de nakomelingen van de diverse stamvaders langs vrouwelijke lijn. In de praktijk lijken de meeste parentelen op deze website echter nog het meeste op genealogieën, waarin dus m.n. de mannelijke lijnen uitgewerkt zijn.

Tevens weten we dat er tenminste nog één of meerdere stammen Straet(e)man(s) te localiseren zijn in de Belgische Kempen, Belgisch Limburg en het aangrenzend Nederlands Limburg en nog enkele stammen Stra(a)tman(n) in de regio rond Bentheim, Osnabruck, Padderborn en Munster. Ook is er nog sprake van Groningse en Friese Straatmannen. Het uiteindelijke doel van deze website is om zoveel mogelijk stammen samen te voegen zodat er nog maar enkele overblijven.

Daartoe worden ook de parentelen van de Van der Straten uit Gelderland / Kleefs gebied / Utrecht in kaart gebracht, omdat we steeds meer aanwijzingen krijgen dat met name de Straatmannen uit de Gelderse parentelen mogelijk afstammen van de vroege Gelderse Van der Straten / Verstraten. Bestudering van parentelen van aanverwante families en Heraldiek kan een belangrijke hulpbron gaan vormen.

In het hoofdstuk Kroniek worden inmiddels zoveel mogelijk verwijzingen naar vroege Straetmannen, Verstraeten, Opter Straten en Van der Straten van vóór ca. 1650 verzameld, teneinde in de nabije toekomst mogelijk de relaties tussen met name de verschillende Gelderse parentelen te kunnen leggen. We roepen iedere geďnteresseerde op ons eventueel op de hoogte te stellen van aanvullende archiefbronnen of passages uit de literatuur. Je zult overigens zien dat er in de kroniek ook vermeldingen van ná 1650 voorkomen. Beschouw het als de uitzonderingen die de regel bevestigen. De gegevens waren gewoon te aardig om te negeren.

De verstokte puzzelaar staat het vrij om met ons te proberen chocolade te maken van het groeiende aantal vermeldingen in de Kroniek. De vermeldingen in de kroniek houden meestal verband met de parentelen en fragmenten die op de pagina "parentelen" gegroepeerd zijn onder de noemer "Graaf Straetman en Gerelateerde Parentelen & Fragmenten". (Overigens kan ik iedere Straatman teleurstellen die hoopt afstammeling te zijn van de Graaf. Hij verwierf die titel pas in 1685, en er bestaan geen mannelijke nakomelingen meer.)

Verder willen we het kale (jaartalmatige) skeletten van de genealogieën Straatman zoveel mogelijk vlees op de botten gaan geven in de vorm van informatie over het leven van onze voorvaderen en verslagen van de speurtocht zelf. De eerste resultaten daarvan zijn te lezen in een aan deze website gekoppelde weblog: Blog.
Uiteraard stellen we alle vormen van hulp op prijs. Afbeeldingen, foto's en verhalen worden zéér op prijs gesteld. In de nabije toekomst hopen we ook een begin te kunnen maken met de publicatie van de eerste afbeeldingen in de parentelen.

Veel lees- en puzzelplezier,

Ruud Straatman, namens alle medespeurders die samen deze website mogelijk maken

 

Voor het eerst gepubliceerd op 30 maart 2004. Voor het laatst aangepast op 12 januari 2010.