Straatman(s) / Straetman(s) Kroniek

 
1301 t/m 1500   1501 t/m 1550   1551 t/m 1600
1601 t/m 1650   1651 t/m 1900   Bronnen

#

 

===============

1652, Herwen

Jonker Christiaan van Berrefelt, getrouwd met Maria van den Sande van de Boswaaij.

http://www.heemkundekringrijnwaarden.nl/artikelen_kerken_oude%20herwen.htm

===============

1652 december 18, Arnhem

Procuratiën Arnhem 512 folio 108: Jacob Harskamp borg voor Niclaas Jans van Ede wegens pretensie als Maria Straetmans genant Pletsch.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1654 Augustus 7 (Oude stijl), Velp

Willem van Broeckhuysen en zijn vrouw Cunera van Lennep tott Billion, Arnolt Huyn van Amstenraedt, Heer tot Bruysthen, Marie van Amstenraedt, vrouw van Renire (?) de Maffue, Arnoldt Huyn van Amstenraedt, Heer tot Eijnatten, Reneri Huyn van Amstenraedt en zijn vrouw Anna en Sophia Cluth, weduwe van Tilleman Weyttum dragen over aan Wolter Vlemingh en zijn vrouw Naleken van de Velde een halve morgen land op het Oever te Velp.

Oorspr. Met fragment van het zegel van Johan Swaen. De zegels van W. van Broeckhuysen, Herman Steenhouwer en Gijsbert Cloeck zijn verloren. Met handtekeningen van W. van Broeckhuysen en J. Swaen. In dorso: Cat. 2. 1763. Aanwinst 1904 N. 37.

Gelders Archief, Diverse Charters,nr. 332

===============

1655 - 1657, Wesel

Person : Fkt :Klaeger, (2) Kläger: Bürgermeister, Schöffen und Rat der Stadt Wesel (Niederwesel)

Sachverhalt : Streitgegenstand: Jurisdiktionsstreit.

Klage wegen Weiterverfolgung eines durch Appellation an das RKG gelangten Prozesses der Gertrud Wichman, Witwe des Heinrich Wesick (Klägerin, am RKG Appellatin), gegen Rutger von dem Berge (then Berge) und Konsorten (B 745/2809) um die Hälfte des Nachlasses von Gertrud Wichmanns Bruder und dessen Frau Maria von der Straten in Höhe von 5000 Rtlr. durch ein zuwiderlaufendes Dekret, durch das die Beklagten den Klägern die Exekution des Urteils gegen Rutger von dem Berge angeordnet hatten. Das Hofgericht Kleve hatte erstinstanzlich gegen die Witwe, in der Revision aber für sie entschieden. Die Appellanten behaupten, das Dekret schmälere die Privilegien der Stadt Wesel und des Schöffengerichts. Die Appellaten argumentieren dagegen, die Appellation des Rutger von dem Berge verstoße gegen das klevische Privilegium de non appellando von 1566, daher sei der RKG–Prozeß erschlichen und die brandenburgische Regierung zu Kleve berechtigt, mit der Exekution gegen Rutger von dem Berge fortzufahren.

Prozessart : (5) Prozeßart: Appellationis et mandati attentatorum revocatorii sine clausula

Instanz : (6) Instanzen: RKG 1656 – 1660 (1655 – 1657)

Formalbeschreibung : (8) Beschreibung: 2 cm, 57 Bl., lose; Q 1 – 18 außer Q 15*, 1 Beilage.

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Reichskammergericht (115.05.06), Teil VI: M-O, Buchstabe N, nr. 4153, Aktenzeichen: N 471/1294

===============

1655 juni 27, Beekbergen

Op 27.06.1655 krijgen Jan Janss van Amersfoort en zijn echtgenote Luijtgen Jacops transport na overdracht door Dorothea van Essen van het 1/4 part van het herengoed, dat zij van haar vader Derck van Essen geërfd had.

Zie: http://www.gvanbinsbergen.org/Genealogie/Kwart1-1190-ct.html

===============

1656 - 1683, Rheden

Daniël Arntsz, onderschouten van Rheden

Gelders Archief, Toegangsnummer 2500, Archiefinventaris Schoutambt Rheden, bijlage

===============

1656 augustus 22, Arnhem

Josina Brants, weduwe van de overleden Arnhemse burgemeester Arndt Tulleken

Gemeentearchief Arnhem, Inv.nr. 513. Opdrachten, Procuratiën etc. Folio 22 (CBG, Coll. Ditzhuyzen, nr. 69, pagina 1151)

===============

1656 november 8, 1657 januari 8, maart 5, mei 6 en juni 22, Borculo / Deventer

Bartholt Straetman, overleden eigenaar van huis te Borculo, Christjaen Straetman zoon en erfgenaam, Trijntjen Straetman dochter en erfgenaam

Oud Rechterlijk Archief Borculo, inv.nr. 84, Stadgerichtsignaat (civiele zaken), 1654-1660

===============

1657, Utrecht

Opschrift Grafsteen Buurkerk te Utrecht: "Introitus sepulcri Alberti ab Overmeer et Richardae van der Straten 1657".

Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden Utrecht, pagina 167

===============

1657 - 1661, Doesburg

1657 - Wed. Arnold Tulleken van Arnhem contra erven Sambeeck

1661 - erven vrouw van Sandtbeeck contra wed. Arnold Tullekens

1661 - Dr. Willem Keppelman contra Josina Brandt, wed. Arnoldt Tulleken

Gelders Archief, Toegang 0145, ORA Stad Doesburg, Civiele procesdossiers 1545-1811, inv.nr. 455, 486 en 489

===============

1657 - 1736, Schnathorst / Minden

Enthält : Tönnies Stratmann zu Schnathorst 1657 , Ralf Nottmeyer zu Dankersen 1719, Werkmeister zu Kleinenbremen 1731, Henrich Hermann Schnake zu Schnathorst 1735, Henrich Stratmann aus Schnathorst 1736, Henrich Broyer in Schnathorst 173716. Schonebohm 174217. Hinrich Plumhoff und Anne Dorthey (Dorothea) Hartmann zu Nöpke 1745 … etc.

Staatsarchiv Münster, Domkapitel Minden (A 210 II ), Akten, Generalia, Konsense zur Aufnahme von Darlehen und Veräußerung von Stücken durch die Eigenhörigen, 623 Bd. a

===============

1657 april 20, Zevenaar (?)

Jan Straetman volmacht zijn oom Arnt Heyendael

Gemeentearchief Arnhem, Inv.nr. 513. Opdrachten, Procuratiën etc. Folio 38 (CBG, Coll. Ditzhuyzen nr. 69, pagina 1151)

===============

1657 juli 10, Arnhem

Procuratiën Arnhem 513 folio 62: Dorethea van Essen en Meghtelt Huyghen, zaliger gedachtenis Straetmans, met halve (?) broeder Arndt Straetman.

(Noot1: Moeten we hieruit concluderen dat Arndt Straetman en Dorothea van Essen Halfbroer- en zus waren? Dan was Mechteld Huygen de moeder van Dorothea i.p.v. Magdalena van Hatsvelt. Zie 1647.

Noot 2: Genoemde Arndt Straetman is waarschijnlijk zoon van Mechteld Huygen en Roelof Straetman. Zie aantekening 1634 februari 24.)

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1658 april 29, Winterswijk

Jovis 29 Aprilis 1658 - Drost ende Richter Georgh Nicolaes vander Lawick, Coernoten Rutger Poelhuijs, Evert Craenen. Erschenen Bernt Straetman (&)Elisabeth van Munster Eheluijde, die bekanden voor sich ende haeren Erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaten ende verkofft te hebben ahn Gerrit Wessinck (&) Grietien sijn huijsfrouwe ende haeren erven, een huijss ende Hoff inden Darpe Wenterschwick, met eener sijdt an, met d’ander an Windemollers huijs gelegen, mit dessen olde ende nije toebehoer ende gerechtigheit, voor doorschlechtich kummerfrij, Uhtgesondert der Kercken tot Zutlohn ses spint roggen daeruht Jaerlix. Deses erflick gecediert ende uhtgegaen. Daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer goederen, Sonder exception ende argelist.

Oud-Rechterlijk Archief Bredevoort, Volontaire protocollen 1658, folio 81-82 (http://www.heerlijkheidbredevoort.nl,, Yvette Hoitink)

===============

1659, Moers

Hendrich Kyckers gegen Hendrich Willemsen oder Stratmann in der Vluyn wegen des Kaufgeldes für die Willemsenkathe daselbst

(Altsignatur : Moers, Hauptgericht, Akten II b Nr. 76)

 

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Moers (105.00.03), Gerichte, Spezialia, nr. 184

===============

1659 januari 13, Vollenhove

Schepenen en raad oorkonden, dat zij tot stadsbode hebben aangesteld Willem Straeten, die de eed afgelegd heeft, waarna zij hem de "stadsbuss" overhandigden.

Historisch Centrum Overijssel, Toegangsnummer 77.1, Archief Regesten Vollenhove, inv.nr. 92

===============

1659 juli 28, Arnhem

Josyna Brants, weduwe van de overleden burgemeester van Arnhem Arndt Tulleken, om zich en haar dochter en zoon Christina en Rutger Tulleken, geassisteerd door Dr. Arnold Tulleken en Dr. Wilhelm Tulleken.

Gemeentearchief Arnhem, Inv.nr. 513. Opdrachten, Procuratiën etc. Folio 155 (CBG, Coll. Ditzhuyzen, nr. 69, pagina 1156)

===============

1659 oktober 16, Hummelo

Johan Straetman, gerichtsman tot Hummelo, met Derrick van Zelst.

Gelders Archief, archief Heerlijkheid Enghuizen, doos nr. 29. (CBG, Coll. Muschart, boekje 163, pag. 152)

===============

1659 november 23, Angerlo

Het alinge goet, geheiten Hontstegel met allen sijnen tobehoor, in den ampt van Doesborch, in den kerspel van Angerlo gelegen, van der eygenhoricheyt vrijgecoft ende te leen ontfangen tot Zutphenschen rechten bij
  • Derck Fewus , 6 Julii 1534.
  • Derck Fewis, erve sijnes vaders Dercks, 20 Maii 1548.
  • Idem vernijt eedt, 27 Nov. 1560.
  • Johan ten Berge bij transport Berx voorn. 27 Nov. 1560.
  • Thomasken Smits, weduwe Johans voorn., beleent met den alingen goede geheiten Hontstegel met allen sijnen in- ende tobehoren, in der graeffschap Zutphen, in den ampto van Doesburch, in den kerspel van Angerlo gelegen, gelijck haer tselve bij scheydinge van haren kinderen, als staender ehe angecoft, is togedeylt. Ende haer soon Henrick ten Berge is hulder, 7 Junii 1600.
  • Willemken ten Berge, erve haeres vaders Johan ten Berge, sone van Johan ten Berge ende Tomasken Smits, beleent, 27 Mey 1637
  • Hendersken Bervells, erve haeres moeders Willemken ten Berghe, beleent, 23 Nov. 1659.
  • Eadem geassisteert met haeren man ende momber Arent Straetman, transporteert dit leen aen Aelbortus Heller ende Margareta ten Berch, dewelcke door haeren momber ende hulder Adolp Heller daermedo weder beleent sijn, 8 Febr. 1661.

Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en het Graafschap Zutphen, bewerkt door J.S. van Veen, Arnhem 1917 (Uitgave Ver. Gelre), pag. 204..

===============

1661 maart 11, Arnhem

Josina Brantsen, weduwe van de overleden burgemeester Arndt Tulleken, als erfgename van de overleden Gertruijt Straatman, volmacht haar zoon Dr. Wilhem Tulleken, advocaat

Gemeentearchief Arnhem, Inv.nr. 513, Opdrachten, Procuratiën etc. Folio 222 (CBG, Coll. Ditzhuyzen, nr. 69, pagina 1159)

===============

1661 oktober 25, Schenkenschans

Willem Janssen Straet te Schenkenschans.

Gelders Archief, Rechterlijk archief van Doesburg, portefeuille civiele processtukken nr. 95. (CBG, Coll. Muschart, boekje 203, pag. 79)

===============

1662 / 1663, Nijmegen

Aen Theodorus Straetman, Student in de Theologie, die somma van XV gulden hem voor de dedicatie van sijn theologische theses toegeleijt volgens ordonantie.

Gemeentearchief Nijmegen, Genealogische aantekeningen betreffende Studenten van de Kwartierlijke Akademie Nijmegen, 1655 - 1679, inv.nr. 67. (Oorspronkelijk: Oud Archief Nijmegen, inv.nr. 877, Rekeningen van de rentmeester Hendrick Leydecker 1662/3, folio 139vo)

===============

1662 februari 22, Vollenhove (op Petri kuerdach)

Gekozen tot schepenen Willem van Dompselaer, Arnold van Bentheym en Claes Claessen Cousebant; tot thesaurier Arnold van Bentheym; tot weesmeester Nicolaes ter Barchorst; tot heemraad Arnold van Bentheym;

verdeling van de commissies betreffende het broodwegen: Nicolaes ter Barchorst en Willem van Dompselaer, Wanneperveen; Arnold van Bentheym en Claes Cousebant, Giethoorn; Jan Hartcamp en Gerbrant Decker, Sluys. Gekozen tot meenslieden Dirck Jans, Harmen Ronn, Jan van Blancken, Jan Tymens ten Gelde en Jacob Harms Slachter; aangesteld tot leden van de mindere meente Hendrick Hendrickx, Claes Dirckx, Jan Evers Timmerman en Otto Meylinck.
Aangesteld tot broodwegers Claes Cornelis Visscher en Hendrick Jorriens Knol; tot stadsdienaars Claes Beerens en Hendrick Tyen; tot vismeesters Hendrick Mouwris en Jan Vos; tot ijker Jan Evers Cuyper; tot roeper Hendrick Mouwris, tot kalkmeter Jan Visscher; tot bierdragers Wolter Harms en Barent Geers; tot bode Willem Straeten.

Historisch Centrum Overijssel, Toegangsnummer 77.1, Archief Regesten Vollenhove, inv.nr. 104

===============

1662 mei 31, Zevenaar

Arndt Heyendael, als gevolmachtigde van Arndt Straetman en Henderske Heyendael, weduwe van de overleden Willem Schaep, geven volmacht aan Gaerdt Lippert en Jacob Boom, procureurs binnen Zevenaar.

Gemeentearchief Arnhem, Inv.nr. 513, Opdrachten, Procuratiën etc., Folio 261 (CBG, Coll. Ditzhuyzen, nr. 69, pagina 1160)

===============

1663 / 1664, Groesbeek

Den darden slach gemijnt bij Jacob Stradtman tot Groesbeek …..Borg Hendrick Stradtman tot Groesbeeck.

Gelders Archief, rekenkamer, toegang 0012, rekeningen van de Waldgrafen
van het Nederrijkswald 1543-1795, inv. nr. 3017 (rekening over 1663/1664) - met dank aan Guido van Benthem.

===============

1666 oktober 3, Elburg

Nicolaes van Haesselt (?) mede voor zijn zwager Reinier Straatman namens hun vrouwen en zuster Geertruit Straet(man) verkopen aan Grietje van Ems weduwe van wijlen Egbert Olofsen 9 schepel zaailand met een scheidvore de 6 schepel van 3 schepel gesepareert in de vrijheid bij de Meulekampen gelegen naast zuid en westw Jan Franksen noordw Andries Feith en oostw Willem Albertsen gelandet get 3 oct 1666 coram Hegeman et Wolfsen

NB:

7 juli 1649 - Jonker Christoffel van Boecop voor hem zelf en als gevolm. van Ernst van Boecop en Margaretha en Helena van Boecop volgens volmacht van 2 oct 1647 te St Michielsgestel onder de Meierij van den Bosch gelegen gepasseert heeft verkocht aan Marcus Momme voor zich zelf en mede als momber neffens Joachim Loefsen van Cornelisje Berents nagelaten dochter van zall. Beert Momme. Item Jan Top Momme zekere 5 gresen land waaraan oostw Glauwens erfgen. cum suis zuidw de Sterfkamp westw de Lammemate en noordw de Weezen van Elburg gelandet zijn met 3 stuivers en een oortje aan thinsen get 7 juni 1649 coram Reefsen et Feith

Nog heeft Christoffel toe Boecop verkocht aan Olof Egbertsen en Hendrikje van Amstel echtel. het "Meulekampje" waaraan oostw het Gasthuis zuidw Scholtens sluisje westw de steenstrate meule en hovens en noordw Lambert Frankesens gelandet is met een uitgank van 5 stuiver en 4 penningen actum ut supra coram eisdem

Klad-protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1646-1674, (H. Fikse 2006), Inv.nr. 139 D

===============

1668, Elst

Prot. Elst: Anneken de Roy erfgenaam van Johan Straetman

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Straetman

===============

1669 februari 12, Keppel

Archief Keppel nr. 1532: Anthonis van Straten pacht akkerland tegen Jegerscamp genoemd "Timmersacker", item pacht een schepel in die Diepenhont gelegen, westaan naast de Weduwe van Jan Barten. Eronder staat: Willem te Nijenhuis de pacht gecontinuaert van 2 halve morgen aan de Waltgraaf Petri 1669.

CBG, Coll. NL Roest, nr. 487, Van der Straeten

===============

1673, Dedinghausen

Differenzen zwischen Paderborn und Rietberg wegen des Stratmann Hofes zu Dedinghausen (Amt Boke)

Altsignatur : II/ 135

Staatsarchiv Münster, Fürstbistum Paderborn (A 261), Kanzlei, Rietberg, nr. 180

===============

1676, Herwen en Aerdt

,

"Willem Straet darden halven mergen t'geheel bet." Betreft betaling "familiegeld". Willem Straet wordt hier genoemd als "uitheems" (Volgens de bijlage woonde "Willem Struit" te Schenkeschans.)

Archieven van het Polderdistrict Overbetuwe, Cohier van het kerspel Herwen en Aerdt wegen het familiegelt" uit 1676. (Zie http://httpd.chello.nl/~g.vbenthem/Overbetuwefamiliegeld1676.htm).

===============

1677 - 1713, Doetinchem

Vanaf 1677 is er in de Nederduits-Gereformeerde Doopboeken van Doetinchem sprake van een Strae(t)mansgoet:

  • 1677 juli 29. Hendrick op Straemansgoet sijn dochter genoemd Wijllemken. Als get. selver mede
  • 1683 maart 11. Zalige Derck Winterinck dochter genoemd Dersken. Als get. Hendrick op Stramanstede, Grijte Besselinck, Gesken Winterinck
  • 1683 november 21. Onecht Jan op Heijnnorde dochter genoemd Elijsabet. Als get. Hendrick op Stramansteede vroue, Bernt ter Horns vroue
  • 1684 juni 21. Jorien Wijnterincks dochter genoemd Marie. Als get. Hendrick op Stratmansstede, Jan Wijnterinck vroue
  • 1684 augustus 17. Wijllem Winterincks dochter genoemd Janien. Als get. Hendrick op Straemanstede, Eveken Winterinck, Aeltien Winterinck
  • 1684 november 2. Garret Tenck op Huckers dochter genoemd Anneken. Als get. Elsken Wijcrinck van Stratmanstede
  • 1685 februari 08. Tonnes Moedemans dochter genoemd Marie Lijsebet. Als get. Jan Moedeman, Elsken Wijcrinck op Stratmansstede
  • 1691 maart 14. Derck Woelsinck soon genoemd Hendrick. Als get. Hendrick op Straetmanstede, Elseken Wijnckrinck
  • 1713 maart. Tonnis op Stratman sonne Hendrick

Doetinchem RBS 508. Nederduits-Gereformeerde Gemeente, doopboeken 1633 - 1721, door C.J.M. Smits m.m.v. J. van Groesen en S. Molenaar, afkomstig uit nalatenschap C.J.M. Smits. http://www.genealogie.eldrik.net/

===============

1677 januari 5

Strattmann, Dietrich Athlet Heinrich, jülich-bergischer Vicekanzler und Kanzleidirector, Prädikat "Edler Herr von", 5.I.1677 (Erbländisch-österreichischer Adel); Intimation

(Zie ook: 1617 mei 2 en 1685 september 30)

Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 (…), deel V, Schloss Senftenegg 1974, door Karl Friedrich von Frank, pag. 65

===============

1678 januari 31, Mehr / Bislich

Beschreibung : Johann von Trier, ältester Kapitularkanoniker des Archidiakonalstifts St. Viktor zu Xanten und Lehn- und Hofrichter der Xantener Propstei, bekundet: Der Kurfürst zu Brandenburg hat dem Johann Cramprich von Cronenfeldt, Ritter des Ordens der Heiligen Mauritius und Lazarus, kaiserlichem Geheimen Rat und Residenten im Haag, die Xantener Propstei gnädig verliehen. Namens desselben belehnt er - der Aussteller - Theodor Althet Heinrich Stratman, auch kaiserlichen Geheimen Rat und Abgesandten zu den Friedenstraktaten nach Nimwegen (Nymmegen), mit dem Scheffelzehnten aus den Gütern Reecken zu Mehr (Meer) im Amt Bislich (Bisselich), wie derselbe damit am 17. Oktober 1654 zu zutphenschem Recht belehnt worden war. Wenceslaus Wilhelm Valck, Scholaster, Thesaurar und Kanoniker von St. Viktor, hat kraft Vollmacht Stratmans, erteilt am 25. Januar, ihm von wegen der Propstei erneut Huldigung und Treueid geleistet, wie es ein Lehnsmann seinem Lehnsherrn schuldet. Der Propstei und jedermanns Recht bleibt vorbehalten. Hierbei waren Viktor Duiffhuiß und Werner Heix, Kanoniker bzw. Offizial und Portar von St. Viktor, als Lehnsmannen zugegen. - Ankündigung des großen Siegels des Archidiakonats und der Propstei.So geschehen Xanten den letzten tag Jenners 1678.

(Sprache : Deutsch. Vermerke : Unterschrift des Goswin Golt, Sekretärs der archidiakonalen Kurie zu Xanten - Rückvermerk: Nr. 13. Material : Pergament. Überlieferung : Ausfertigung)

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Findbuch Xanten Viktorstift (122.23.01), Urkunden, nr. 324

===============

1679, Aalten

Fijtt Straatman, inwoner van Aalten.

Gelders Archief, archief gedeputeerden van het Quartier van Zutphen, nr. 55. (CBG, Coll. Muschart, boekje 198, pag. 58)

===============

1679 juni 27, Lichtenvoorde

Lichtenvoorde: Meester-metselaar V. Straatman uit Aalten komt als laagste inschrijver uit de openbare aanbesteding te voorschijn. Hij is bereid het huis aan te nemen voor 100 gulden, twee tonnen bier, een arbeider en vrij logies. Het contract wordt op 27 juni 1679 ondertekend, zodat de werkzaamheden op 30 juni een aanvang nemen. Door de predikant Isaac Caatman wordt op 1 juli de eerste steen gelegd. Op 24 maart 1682 wordt de rekening van de bouw van een nieuwe pastorie met bijbehorende schuur, brug en poort afgesloten en afgehoord. De totale bouwkosten bedragen uiteindelijk 1614 gulden en twee stuivers, meest door de predikant voorgeschoten. Na aftrek van het door de Staten beschikbaar gestelde bedrag, enkele donaties van hervormde families en de opbrengst van de verkochte grondrente uit het erve Ebbekinck blijft de gemeente aan de predikant een bedrag schuldig van 399 gulden en 12 stuivers, hetwelk met de huishuur wordt verrekend.

Gelders Archief, Archief Hervormde Gemeente Lichtenvoorde 1625-2000, Toegangsnummer: 648, Inventarisnummer 1 en 440

===============

1680 mei 2, Zelhem

Wolter Korwinkel streket den frau von Kervendonck 300 dhl vor: Am 2t maij in Cleve coram Dno judice Dre Rijff et schab: Rutt Arndts qui referet an Willem Koppers ist erschienen der wohlgebohrner frejh: Stepfan freijh von Wijllich zu Kervenheim in ehevogts nahmen der auch wohlgebohrnen frauen Sopfia frejinne von Paland und hat bekant zu bezahl= und ablegung der geschwisteren Stratmans, aus denen hh erbge: von Sehlem erahltenen judicati von Wolter Korwinkell creditirt undt aufgenommen zu haben die summa von 300 dhl: Clev: wehrung darbeij angelobent, dieselbe biss zur ablose welche bejden theilen ein viertheil jhar vorhien zu thun frejstehen solle mit 5 vom hundert und also mit 15 selbiger dahler zu verpensioniren stellend pro hijpotheca den in Niel mit einem ende an die Bosse brug mit dem andern ende aen den Umbheck von die schlachboom, mit einer seiten der wetering mit der anderen seiten der Bossen strass gelegene also gnte weide den grossen Schlachbaum.

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Kleve Gerichte, inv. nr. 876: Gerichtsprotokollbuch Düffel (Mehr, Niel, Kekerdom en Leuth), met dank aan Guido van Benthem - http://members.chello.nl/~g.vbenthem/Mehrnielgericht.htm

===============

1680 november 29, Bergh

Johan Maurits Blaespiel, landdrost van het Graafschap Bergh, doet getuigen Gertruida Straetman, douarière de Blaespiel, die 45 jaar oud is en die zijne moeder is.

Gelders Archief, huisarchief Baak, portefeuille gemerkt "proces Blaespiel - Van Swieten". (CBG, Coll. Muschart, boekje 215, pag. 58)

===============

1680 december 18, Kleve

Johan Maurits Blaespiel, landdrost van het Graafschap Bergh, te Cleve zoon van Gertruida Straetman, weduwe Blaespiel. Hij cacheteert hier met een monogram.

Gelders Archief, Cieviele processen Hof van Gelderland, appelzaken, jaar 1680. (CBG, Coll. Muschart, boekje 216, pag. 108)

===============

1683 januari 27, Cortenoever

Schuldbekentenis van Wanner Straetman en diens vrouw Wiske Bernts aan Johanna Kelfkens, weduwe van Willem Everwijn, waarbij het goed Holthuizer weerd (buurschap Cortenoever, ambt Brummen) als onderpand is gesteld, 1683. NB: Gelost in 1761 aan Johan Brantsen en geroyeerd, dorsaal.

Gelders Archief, toegang 0510, Diverse Charters, inv.nr. 382

===============

1685, Zaltbommel

Peter Straetman contra Johan Rinck

Rechterlijk archief van Zaltbommel 1525 - 1811. Civiele rechtspraak, Civiele procesdossiers, 1594-1811, inv. Nr. 185/932 - 1685 1 omslag. www.streekarchiefbommelerwaard.nl

===============

1685 oktober 8, Warnsveld

Warnsveld, Armengeld: Aen Jan Straatman in verminderinge van costgelt van een aenbesteet kint, genoemt Jenneken Davits, 3 gulden en 3 stuivers

Gelre, Bijdragen en Mededelingen, deel XLIX (1949), pag. 216, Warnsveldsche Armenzorg 1677—1686

===============

1685 september 30, Wenen

Stratman, Theodor Athlet Heinrich Freiherr von, kaiserl. Geheimer Rat, Oberster Kanzler in Österreich, Grafenstand mit "Hoch- und Wohlgeboren", Erhebung der Herrschaft Peuerbach zur Grafschaft, Wappen, Recht Schlösser zu bauen, privilegium denominandi, privilegium fori, kaiserl. Schutz und Schirm, Salva Guardia, Freisitzrecht, Immunität, Emigrationsrecht, ad personam und in der männlichen Descendenz: Palatinat, 30.IX.1685 (Reichsadel)

(Zie ook: 1677 januari 5)

Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 (…), deel V, Schloss Senftenegg 1974, door Karl Friedrich von Frank, pag. 65

===============

1686, Bunnik / Utrecht

Stukken betreffende de verkoop door Josina Sara van Brederode, weduwe van Frederik van Renesse van Moermont heer van Ter Aa, aan Christina van der Straten van 8 morgen bouw- en weideland op Meervelt te Bunnik

Het Utrechts Archief, Archieftitel: heerlijkheid ter aa, toegangsnummer 305, inv.nr. 74-1 en 74-2

===============

1686, Zutphen

Tekening betreffende een verdeling van de Achtevelts of Raesfelts Camp, gelegen bij de Noordveense Brug, 1686. 1 stuk.

Stads- en Streekarchief Zutphen, archiefnummer 4, Inventaris van het Archief van het Burgerweeshuis (1485) 1564-1944, (met aanvullingen tot 1969), Huizen, hoven en landerijen in en bij Zutphen, inv.nr. 374

===============

vóór 1687, Culemborg

Anna Straetman heeft in de Barbarenkerk te Culemborg gefundeerd een vicarie genaamd "assencionis domini" waaraan behoort een huis in de R…debstraat agter de kerk aldaar en een capitaal van 100 gulden. (Datum niet bekend, maar vóór 1687)

Gelders Archief, archief der Heeren en Graven van Culemborg, pak 3, 7e hoofdstuk, nr. 205, anno 1687 (CBG, Coll. Muschart, boekje. ..niet genoteerd…)

===============

1688, Doesburg

Daniël Arents en erven Jan Kersten contra Steven van Lamsweerde.

Gelders Archief, Toegang 0145, ORA Stad Doesburg, Civiele procesdossiers 1545-1811, inv.nr. 740

===============

1689, Rheden

 • Vleming, Coendert, en Betje Straatmans, echtel., in de Havikerwaard (1689).
 • Vleming, Geertruijt, te Ellecom, 5-7-1745.
 • Vleming, Hendrik, en Geertruijd Derks, echtel., 15-4-1713.
 • Vleming, Hendrijn, in de Havikerwaard, (1689).
 • Vleming, Hendrijn, te Ellecom, 16-6-1743.
 • Vleming, Jan, ..-4-1704.
 • Vleming, Naleke, in de Havikerwaard, (1689).
 • Vleming, Wolter, in de Havikerwaard, ..-4-1704.

Gelders Archief, Archieftitel: Hervormde Gemeente Ellecom, Toegangsnummer 2543, Lidmatenregister van Ellecom 1689-1771 (Bevat tussen 1689-1728 tevens de lidmaten van Dieren, Laag Soeren, Spankeren, onder Middachten, De Steeg, Fraterwaard, Havikerwaard en Beimerwaard)

===============

1696 oktober 15, ambt Heerde / Haarlem

Akte van transport van een kamp weiland, de Kleine Bijsterbos genaamd, in het ambt Heerde in de Hoornerbroek gelegen, door Henrick Straetman en Henrica Vos, zijn vrouw, te Haarlem, aan Jan Jansen op de Oosterhoff en Bettien Gerrits, diens vrouw. 1 charter@doos 4

Stadsarchief Deventer, toegang 1104, Ingekomen Familiearchieven, familie Dumbar: G.2.c. Stukken, waarschijnlijk afkomstig van Luier Daendels of van Gerhard David Daendels, nr. 59.

===============

1696 november 2 , Nijmegen

Dr. Jacob van Munster en Gerard van de Sandt als mombers van Petrus Theodorus Hagens onmondige zoontje van Severijn Hagens X Gertruydt van der Straeten

Aantekeningen uit Nijmeegse Schepenprotocollen (1692-1699) , uit: Zoeklicht bij Zilver, Nijmegen 1995, pag. 117-128, p. 136 (ORAN, inv.nr 1894, folio 39v)

===============

1696 december 1, Nijmegen

Severijn Haegens X Elisabeth van de Sandt kopen Huis en Brouwerij aan de Begijnengas op de hoek van het Pastoorsgasje.

Aantekeningen uit Nijmeegse Schepenprotocollen (1692-1699) , uit: Zoeklicht bij Zilver, Nijmegen 1995, pag. 117-128, p. 136 (ORAN, inv.nr 1894, folio 45v)

===============

1697, Brummen / Oeken

Adriaen Sloot tot den Westenberch, burgemeester van Lochem, contra Rutger Daniels, inzake het niet nakomen van de verkoop van land in het ambt Brummen, buurschap Oeken, 1697. 1 lias

Stads- en streekarchief zutphen, archiefnummer 10, inventaris ORA Zutphen, 1389-1811 (1818), Civiele procesdossiers 1580-1811, Inv.nr.187

===============

1704, Doesburg

Kinderen Elisabeth Heyendael, nl. Theodora, Jacomina en Agneta, contra Gerritsen Johan (Schmitz)

Gelders Archief, Toegang 0145, ORA Stad Doesburg, Civiele procesdossiers 1545-1811, inv.nr. 819

===============

1705, Lengel / Zeddam

Transportakte van een perceel wei- en bouwland, genaamd de Scriekbemt in de buurtschap Lengel, door de markies van Hoensbroek, de gravin van Schellard en de graaf van Straetman. Met retroakta 1435, 1498, 1507, 1611. (NB: Zie regest 6, 28, 34, 64, 77)

Streekarchivariaat Regio Achterhoek (Doetinchem), Toegangsnummer 166: Archief Gasthuis te 's-Heerenberg, (1419) 1444-1965 (1969), Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen, Verwerving en vervreemding, Bouw-, weiland en bosgrond, inv. nr. 204

Onderstaand de regesten waar NB naar wordt verwezen:

Regest 64, 1611 mei 14: Johan Everwijn, stadhouder van de graafschap Bergh, oorkondt dat Johan ten Herenhoiff en zijn vrouw Gerrtruidt van Broichuisen hebben verkocht aan Elysabeth van der Lohe, weduwe van Peter Oldenboeckum, een perceel land genaamd de Groet Schrieckboembtt, gelegen in het kerspel Zeddam in de buurtschap Lengel

Regest 34, 1507 nov 17: Theodoricus Zeygery, pastoor te Gendringen en vicaris van de St. Anna-vicarie te 's-Heerenberg, bevestigt de verpachting, gedaan door zijn voorganger Wernerus Elferdinck, van een stuk land, geheten De Schrieckbomt en de Bairlle Mate, gelegen in de buurtschap Lengel, aan de gebroeders Johan en Bernt Louwerman

Regest 28, 1498 juli 6: Wessel van Ermen, landdrost van Bergh, oorkondt dat Arnt van den Damme en zijn vrouw Bele hebben verkocht aan Nenne van Reken, weduwe van Rutger Louwermans, een weiland, geheten De Schrieckbompt

Regest 4, 1435 apr 9: Clais Tengnagel, landdrost van Bergh, oorkondt dat Willem, heer van den Bergh, heeft verkocht aan Wessel Swager, een perceel land, geheten Schrieckboempt

===============

1705 juni 8, Lengel / Zeddam

Diederick Tiellemans, drost van de hoogheid Wisch en stadhouder van de graafschap Bergh, oorkondt dat Wilhelm Adriaen, markies van Hoensbroek, zijn vrouw Hendriette Elisabeth, gravin van Schellard en Hendrik, graaf van Straetman en Beyrbach, hebben verkocht aan het gasthuis een perceel wei- en bouwland, genaamt de Schriekbemt, gelegen in de buurtschap Lengel.

Streekarchivariaat Regio Achterhoek (Doetinchem), Toegangsnummer 166: Archief Gasthuis te 's-Heerenberg, (1419) 1444-1965 (1969), Regesten van oorkonden, inv.nr. 77

===============

1705 november 19, Dordrecht

Theodorus Berduois, koopman te Dordrecht, gehuwd met Catharina Straatmans, maakt testament op.

G.A. Dordrecht, protocollen van notaris Huybert van Wetten, protocol 712. (CBG, Coll. Muschart, boekje 94, pag. 65)

===============

1707 mei 11, Utrecht

11 Mei 1707. (Notaris Henrick van Hees). (Deze acte beslaat tien folios). In het accoord over het testament van den burgemeester Wilhelm van Straten, in leven heer van Willis, Coppenoort en Heeswijk, komt onder de talrijke familieleden voor : Mr. Johan van Muyden, advocaat, gehuwd met Joffr. Anna Elsevier, te voren weduwe van den heer Mr. Albert Overmeer.

De Wapenheraut jaargang 11, 1907. Bijdrage tot de genealogie v. h. Utrechtsche geslacht Van Muyeden, door L. Calkoen, Extracten uit het Notarieel Archief berustende aan de Arrondissements Rechtbank te Utrecht, pag. 81

===============

1708 juni 2, Oostenrijk

Anton Franz Graf von Straetmann (Strattmann) und Peuerbach, (*2.10.1674 - + 27.12.1718), 2.6.1708 Generalfeldwachtmeister, 30.5.1716 Feldmarschall-Leutnant

Kaiserliche und kaiserlich-königliche Generale (1618-1815), Dr. Antonio Schmidt-Brentano (München), © Österreichisches Staatsarchiv/A. Schmidt-Brentano 2006

===============

1709, Zevenaar / Giesbeek

Akte van transport door Geertruid Heidendaals, weduwe van Allard Lippert, schepen van Zevenaar, aan Hendrik Willem van Westerholt van een krib onder Giesbeek

Gelders Archief, Toegang 0520, Archief Huis Hackfort, inv.nr. 441

===============

1717, Coesfeld

Verträge mit Jürgen Stratman aus Coesfeld

Vereinigte Westfälische Adelsarchive e.V., C.Herr.A - Archiv Herringhausen, Akten, Bestand A, Overhagen (014.05), nr. 1216: Das overhagische Bauwesen und dazu gehörige Kontrakte betr. die Vorgebäude [?], Mauer, Kapelle u.a

===============

1718 december 10, Gendt / Erlecom

Gendt & Erlecom: … Den Richter Lubbertus van Wassenborg immirit prævia scabirorum scatertia (?) den Advocaat Willem van Wijchen voor hem selve en als vomr. van de andere kinderen en mede Erffgenamen van wijlen zijnen vader Dr. Ignatius van Wijchen, uijt cragt van besaat in dato 28. Meij 1717 waertegen binnen behoorlijken tijdt geen ontsaetinge gedaan is en daerop gevolgde in dato 29. april 1718 en daerop gevolgd beschudt van den 6. September 1718 mitsgaders naer gedaene Coopbiedinge aen Hr. Richter de dato deses in op en aen alle zodaene gerede en ongerede goederen actien en crediten geene van dien uijtgesondert so en als die HoogWelgeb: Heer Herman Adriaan Vrijheer van Wachtendonk, Here tot Germenseel binnen deze Stadt en Schependom stervende heeft naegelaten en in specie zeker Bouwhoff met annexe hoff, Boomgaerdt, Bouw- en Weijlanden en verdere ap- en dependentien gelegen in de Erlecom voor dezen van zijn Excell: die Heere Grave van Straetman aengecogt groot ongevehr vijf a zes en veertigh mergen …

ORA Gendt (en Erlecom), inv.nr. 0152, deel 30, "Gericht of Dagelijks Signaat 1689 - 1721", Gelders Archief, Arnhem - Transcriptie John Vos, 2007 - http://groups.yahoo.com/group/Duffeltgenealogie/files/Bronnen/

===============

1721 e.v. , Kleef

Person : Fkt :Klaeger, (2) Kläger: Johann Moritz Frhr. von Blaspiel (Plaspeil, Blaespiel), königl.–preuß. Etats–Minister (Staatsrat, Geh. Rat), Geheimer Kriegsrat und klev.–märk. Regierungspräsident zu Kleve; ab 1723 seine Witwe Dorothea Henrietta geb. von Hoff, zuletzt Oberhofmeisterin der Prinzessin Amalia von Preußen, Berlin; ab 1748 ihre Erben: Susanne Madeline Gräfin Finckenstein; J. W. Hattenbach für sich und namens seiner Brüder Ernst Ludwig und Johann Moritz; Charlotte Sophia von Wangenheim geb. von Hattenbach; Wilhelmina Dorothea von Hattenbach, (Kl.)

Sachverhalt : Streitgegenstand: Schuldforderung über 18500 Rtlr. Hauptsumme. Blaspiel hatte in 1. Ehe am 6. Jan. 1697 Maria Anna, Tochter Johann Arnolds Graf von Schellart zu Gürzenich und Halbschwester des Appellaten, geheiratet, die Haus und Gut Lontzen (Lontzem; Belgien) samt Erbvogtei sowie Gut und Hof Vichamprez (?) (Land von Dalhem; Belgien) mit in die Ehe brachte. Blieben aus dieser Ehe jedoch keine Leibeserben übrig, sollten die Güter – außer dem, was testamentarisch nach § 9 der Heiratsverschreibung vermacht werden würde – an die Halbbrüder der Braut und deren Erben zurückfallen. Wegen der mit diesen Gütern verbundenen Kosten und weil sie Blaspiel zu weit entfernt, seinem Schwiegervater aber besser gelegen waren, hatte er sie diesem am 30. Juni 1703 für 18500 Rtlr. (je 80 alb. köln.) zurückverkauft. Die Summe sollte innerhalb von 4 Jahren gezahlt oder bis zur Zahlung mit 5 % verzinst werden. Am 3. Juli 1705 starb Blaspiels Ehefrau Maria Anna und hinterließ einen Sohn. Da von dieser Summe nur wenig gezahlt wurde, klagte Blaspiel schließlich vor dem jül.–berg. Hofrat gegen seinen Schwager als den jetzigen Inhaber der Güter. Dieser gab eine Schuld von 19130 Rtlrn. zu, verzögerte aber wegen des schwächlichen Zustandes von Johann Moritz’ Sohn Wilhelm Heinrich die Zahlung. Letzterer setzte im Alter von 23 Jahren in seinem Testament 1721 (I 87) seinen Vater zu seinem Universalerben, speziell bezüglich des Heiratsguts seiner Mut-68ter, ein und starb am 7. Jan. 1722 (III 12). Da er noch nicht volljährig war und im Hause des Vaters gelebt, also noch unter väterlicher Gewalt gestanden hatte, behauptete Schellart, das Testament sei ungültig und das Kapital sei – zumal Johann Moritz wieder verheiratet war und also auch nicht als Leibzüchter in Betracht kam – somit an ihn zurückgefallen. Dies wurde vom jül.–berg. Hofrat (I 76) bestätigt.

Prozessart : (5) Prozeßart: Appellationis, ab Dez. 1731 Restitutionis in integrum, abJuni 1748 Secundae Restitutionis in integrum, ab März 1756 Revisionis

Instanz : (6) Instanzen: 1. Jül.–berg. Hofrat (Präs. und Räte) zu Düsseldorf 1721–1722 – 2. RKG 1723–1756, 1808 (1510–1756) – 3. Erzbischof von Mainz

Beweismittel : (7) Beweismittel: Rationes decidendi (Bd. 3 Bl. 108–156 = Q 56). Bd. 1:Acta priora (Q 17). RKG–Urteil vom 10. Dez. 1728: Dr. Ludolf und Dr. Geibel werden zu einer Strafe von je ½ Mark Silber verurteilt – Ludolf, weil er sich ins 5. Jahre nicht hinlänglich legitimiert hat, Geibel, weil er dieses Fehlen des Tutoriums nicht gerichtlich geahndet hat (12f.). Bd. 2: (Q 17) Vorakten der 1. Instanz. Bd. 3: Testament des 62jährigen Johann Moritz Frhr. von Blaspiel, 1722 (9f.). Stammtafel der Eynatten zu Wiedenau ab Ferdinand Ernst, dem Vater Franz Adolf Winands und Carola Marias (16). Inventar (49–51 und Bd. 4, 260f.). Auszug aus dem Prot. der jül. Mannkammer Grevenbroich, den obersten Hof zu Gustorf betr., 1580–1722 (85f.). Auszüge aus dem jül.–berg. Hofratsprotokoll 1699 in Sachen Schellart ./. Eynatten (93). Vom Offizial zu Köln 1724 versuchte Exekution eines alten RHR–Urteils in Sachen verwitwete Freifrau von Eynatten ./. Schellart bzw. Schellart ./. Domkapitel Köln (93–95). Rationes decidendi der 1. Instanz (108–156, Bd. 4 Bl. 48–93). Bd. 4: Attest der Stadt Kleve vom 16. Feb. 1731 bezügl. Tit. 54 des Stadtrechts, das Mündigwerden von Kindern betr. (Bl. 11: dt. Übersetzung des niederdeutschen Textes) (9f.). Auszug aus dem klev. Landtagsabschied vom 14. Aug. 1660 (13f.). Auszug aus dem Heiratsvertrag des Johann Moritz von Blaspiel und der Dorothea Henrietta von Hoff, Hofdame der Kronprinzessin, 1711 (19). Gutachten der Suprema Curia der Stadt und des Herzogtums Limburg von 1735, Ausf. (27f.). Lehensbrief des Herzogs Johann Wilhelm von Jülich–Kleve–Berg für Dam Schellart von Obbendorf betr. Haus und Herrschaft Gürzenich, 1600 (220f.). Rentverschreibung des Adam Wilhelm Schellart von Obbendorf, Frhr. zu Gürzenich, für Wilhelm von Caldenburg, Herrn zu Busch, 1643 unter Pfandsetzung von Haus und Gütern zu Lontzen und Vichamprez (Wicheronpreit) (222, 230). Lehensbrief der propsteilichen Mannkammer des Marienstiftes zu Aachen für Johann Schellart, Frhr. zu Dorrewerth, über Schloß, Haus, Hof, Erbvogtei und alle anderen Güter zu Lontzen, so wie sie bisher Schellarts verstorbener Schwiegervater Wilhelm von Goltstein, Herr zu Müggenhausen, besessen hat, 1608 (228f.). Aussagen des Aachener Stadtsyndikus Dr.69Georg Moll, 1722 (234–237). Zeugnis von Schultheiß, Statthalter und Schöffen der jül. Unterherrschaft Gürzenich 1748, daß der Commhof, der Gürzenicher sog. Lüppenauer Zehnt und die dortige Mühle von des jetzigen Grafen Voreltern auf ihn gelangt sind (238). Rentverschreibung der Eheleute Schellart zu Gürzenich für Arnold Frhr. von Cortenbach gen. Suetter 1651 mit Verhypothekisierung von Haus Lontzen (252). Urkunde der Anna Sophia verwitwete Schellart von Obbendorf, geb. von Budberg (Bodtberg), Freifrau zum Dorrewerth, Frau von Gürzenich und Rosande, als Vormünderin ihrer mit Adam Wilhelm Schellart gezeugten minderjährigen Kinder Johannes Daem Wilhelm und Franz Kaspar Adrian, 1631 (256–259). Zeugnis des Lehenshofes der Stadt und des Herzogtums Limburg für Schellart betr. die testamentar. Disposition über ein Lehen im Herzogtum Limburg ohne besondere Bewilligung des Oberherren, 1748, Ausf. (266). RKG– Urteil im Appellationsprozeß Philipp Carl, jetzt Johann Christoph von Wylich zu Lottum ./. weiland Johann Arnold, modo Johann Wilhelm Grafen von Schellart zu Gürzenich, (vgl. RKG 6186 (W 1354/3657)), 1725 (278–181). Zeugnis des Lehens– und Allodial– Hofes des Landes und Grafschaft Dalhem (Belgien) 1749 (Ausf.), betr. das Lehen Vichamprez, das in der Jurisdiktion von Neufchâteau (Neuchattau, Land Dalhem; Belgien) liegt und mit dem zuletzt 1728 der Baron de Lamberts de Cortenbach belehnt war (290). Bd. 5: Auszug aus einem der Registratur–Bücher des Gerichtes der Herrschaft Lontzen: Registrierung (1684) des inserierten Testaments Johann Arnolds Graf von Schellart, Frhr. von Gürzenich und Weisweiler (Kr. Düren), Erbvogt zu Lontzen, und seiner verstorbenen Gemahlin Carola Maria geb. von Eynatten, 1681 (1–5). Urkunde des berg. Hauptgerichts Porz von 1682: gerichtliche Realisierung der Hypothekisierung des im Gerichtsbezirk liegenden freiadligen Hofes zu Zündorf (Rheinisch–Bergischer Kr.) (9–11). Additional–Deduktion Lic. Stephanis, prod. 27. Juni 1749 (14–37). Zeugnis des Oberschultheißen zu Ziegenhain betr. Dorothea Henrietta von Blaspiels Erben, 1748, Ausf. (46f.). Gutachten der juristischen Fakultät der Universität Duisburg, Ausf., prod. 30. Apr. 1750 (64–73). Auszug aus dem klev. Landtagsabschied von 1660, hier Bestätigung eines Privilegs von 1510 (126f.). Bd. 6: (Q 254): Replicirliche Deductio facti... Dr. Scheurers, prod. 14. Mai 1751 (1–251). Nachfahrentafel des Johann Arnold Graf Schellart (252). Johann Arnold Graf von Schellart, Erbvogt zu Lontzen, und seine Ehefrau Maria Sophia geb. Gräfin von Auersperg zu Gürzenich, verkaufen den Kanonikern des Aachener Marienstifts Ludwig von Bodden und Franz von Kerkhoven als Vormündern der 6 Kinder der verstorbenen Eheleuten Heinrich von Bodden und Agnes Eleonora von Kerkhoven eine Rente von 96 Rtlr. (je 56 Mark Aix) jährlich für 70die Summe von 2400 Rtlr. (je 56 Mark Aix), 1713 (254–256). Quittung (256). Auszug aus dem Düsseldorfer Prozeß Erbin Cäcilia Schellart ./. Inhaber der Unterherrschaft Gürzenich, Feb. 1751 (258). Bd. 8: Zeugnis von Bürgermeister, Schöffen und Rat der Haupt– und Residenzstadt Kleve von 1753 (Ausf.) bezügl. ihrer Erklärung vom 11. Sept. 1750 (VI 260), die von der klev. Ritterschaft attestiert und von der klev. Universität Duisburg begutachtet (115–118) wurde, betr. Testierrecht (115–119). Gutachten der juristischen Fakultät Köln, Ausf., 1754 (121–131). Heiratsvertrag zwischen Johann Moritz Frhr. von Blaspiel, Sohn der verstorbenen Eheleute Werner Wilhelm Frhr. von Blaspiel und Anna Gertrud geb. Freiin von Stratman, und Frl. Maria Anna Gräfin von Schellart, 1697 (142f.). Vertrag zwischen den Eheleuten Johann Arnold Graf von Schellart und Maria Sophia geb. von Auersberg sowie Johann Moritz und Maria Anna von Blaspiel, 1703 (144). Bd. 9: Insinuation der von Notar Zuditsch namens des Appellaten beim Erzbischof von Mainz eingelegten Revision (Bl. 61). RKG–Urteil vom 23. Dez. 1755, nunc Secundae Restitutionis in integrum contra Sententiam 18. Martii 1748 latam (63f.).

Formalbeschreibung : (8) Beschreibung: 9 Bde., 35,5 cm; Bd. 1: 2,5 cm, 95 Bl., lose; Q 1–16, esfehlen Q 10, 11; Deckblatt des Protokolls doppelt, davon eins (Bl. 2) fragmentarisch, vorhanden. Bd. 2: 6 cm, 255 Bl., geb.; Q 17; inliegendes Bl. 255 abgeschnittenes Fragment eines Antrages; Bd. 3: 4,5 cm, 203 Bl., lose; Q 18–74, 5 Beilagen, davon 4 = Q 56; Bd. 4: 5 cm, 292 Bl., geb.; Q 75–125b, 226–232 (Zählung springt im Protokoll wie auf den Aktenstücken von 125 auf 226); Bd. 5: 2,5 cm, 132 Bl., überwiegend geb.; Q 233–253. Bd. 6: 4,5 cm, 267 Bl., überwiegend geb.; Q 254–260, 1 Beilage; Bd. 7: 3 cm, 166 Bl., lose; Q 261–268; Bd. 8: 5,5 cm, 289 Bl., überwiegend geb.; Q 269–277; Bd. 9: 2 cm, 75 Bl., lose; Q 278–286, 2 gleichlautende Beilagen. In mehreren Bänden einige Aktenstücke in Französisch und Niederländisch, zumeist mit Übersetzung.

Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reichskammergericht (115.05.01), Teil I: A-B, Buchstabe B, nr. 190, Aktenzeichen: B 208/1258

===============

1722, Zwolle

Van Straaten komt voor op een lijst van eigenaars van graven in de Bethlehemskerk te Zwolle, grafnummers 234 t/m 237. Graven zwaar afgesleten. Dateren dus uit vroegere tijd.

Jan Straatman komt voor op een lijst van eigenaars van graven in de Bethlehemskerk te Zwolle, grafnummers 238 en 239. Graven zwaar afgesleten. . Dateren dus uit vroegere tijd.

"Vrou Sto1te nu de heer van Straaten" komt voor op een lijst van eigenaars van graven in de Bethlehemskerk te Zwolle, grafnummers 228 en 229. Graven zwaar afgesleten. . Dateren dus uit vroegere tijd.

Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Overijssel, Utrecht 1925

===============

1722 maart 23, Winterswijk

Egbert Straetman, weduwnaar van Geesken Schoemaker, levert te Winterswijk een woonhuis van zijn gebroeders in zet en merk. (Opmerking Muschart: "Boer bezit maar één koe, weinig bijzonders. Hij verklaart 26 maart 1722 te willen hertrouwen met Griete Krosenbrinck".)

Rechterlijk Archief Bredevoort, omslag nr. 609-612 met "momboir aanstellingen etc.". (CBG, Coll. Muschart, boekje 178, pag. 153)

===============

1724 augustus 6, Bredevoort

Bredevoort: Geertjen Goosmans, wed. van Roeloff Straatmans, moeder van drie onmondige kinderen: Garrit Jan, Frerik en Fenneken. Geertjen wil 2e huwelijk aangaan en benoemt Garrit Straatman tot momber. Zij kan niet schrijven. Hij wel en tekent met "Stratman". Bijgevoegd een boedelverrekening. Totaal vóór verrekening 211 gulden, waarvan moeder 105 gulden krijgt. (Opmerking Muschart: "Is absoluut niets!".)

Gelders Archief, Rechterlijk archief Bredevoort, omslag 609-612, met momboir aanstellingen, afgoedingen etc. (CBG, Coll. Muschart, boekje 179, pag. 1)

===============

1726 juni 3, Zwolle

(xii: 57) Andries Straatman verkrijgt deel van "erve Neelsgoet to Assendarp" (bij Zwolle), na de dood van Jan Houwiler; tevens verkrijgt hij goedkeuring om het goed te verkopen.

Betreft anno 1661: "Van 't erve Neelsgoet to Assendarp het gedeelte van het huis nae de putte aen, soe uyt het met pannen bedeckt is; item de camp voor 't huis ende dannoch drie koenenweydens op 't eerste bluck van de Warlemarsch, alsmede eene goltgulden jaerlix uyt de stadtkiste van Zwolle sall hiertoe eeuwelick ende erftelick te voordeel ende laste hebben ende beholden alle het recht ende gerechticheyt, raet ende onraet van drie vierendeel waers". In 1681 is sprake van "… een caterstede … en in 1683 wordt gesproken van "… het gedeelte van het huis nae de putte aen, soeverre het tevooren met pannen nedeckt ende nu met stroe ende een middelmuyre affgescheyden; item den camp voor 't huis ende dannoch drie koeweydens op het eerste bluck van den Warlermarsch, genaemt Pyrick …."

Repertorium op de Leenregisters van het Stift Essen II, door A.J. Mensema, pag. 620, leengoed nr. 421

NB: Leengoed 421 is afgespleten van leengoed 420, dat is afgespleten van 419, dat is afgespleten van 418. 418 heette in 1561 Nyelsguedt en in 1639 het Neelsgoed.

Relevante voorgeschiedenis:

1683 mei 12

(ix: 63) Johan Houwielier, mede voor zijn vrouw Henrickien Knijffs, na opdracht door Lucas Densseler, als erfgenaam van wijlen Adam Densseler, en als volmacht van Henrick Bronse, diens vrouw Aeltien Janssen, Willem Janssen Cuyper, en door Geessien Janssen, weduwe van Frans Hermssen, en Jannechien Janssen, weduwe van Adriaen van Yll, beiden met hun zwager Henrick Bronse als voogd.

===============

1728 juni 9, Zwolle

(xiii: 21) Jan Brinck, als hulder van zijn minderjarige zoontje Hendrik Jansen Brinck, na opdracht door Andries Straatman, verwerft deel van Neelsgoet in buurtschap Assendorp bij Zwolle.

Betreft: "drie koeweydens op het eerste bluck van den Warlermars, genaemd den Pirick, gesprooten uyt het thins- ende an het vorstelijke stift Essen leenhorige erve Nielsgoedt in de vrijheid van Zwolle, boerschap Assendorp gelegen".

Repertorium op de Leenregisters van het Stift Essen II, door A.J. Mensema, pag. 622, leengoed nr. 423

NB: Leengoed 423 is afgespleten van leengoed nr. 421, dat is afgespleten van 420, dat is afgespleten van 419, dat is afgespleten van 418.

===============

1728 juni 9, Zwolle

(xiii: 20) Derck Gerrits, mede voor zijn vrouw Derckien Willems, na opdracht door Andries Straatman.

Betreft: "een gedeelte van 't huys na de Putte aan den camp voor 't huys, met der erffelyken last en voordeel van drie vierendeel waers Assendorper raet en onraet en nogh tien en een halve stuyver jaerlykse thins aan het vorstelyke stift Essen … Gesproten uyt het thins- en aan het vorstelyke stift Essen leenhorige erve Nielsgoedt in de vrijheyt van Zwolle, boerschap Assendorp gelegen".

Repertorium op de Leenregisters van het Stift Essen II, door A.J. Mensema, pag. 642, leengoed nr. 422

NB: Leengoed 422 is afgespleten van leengoed nr. 421, dat is afgespleten van 420, dat is afgespleten van 419, dat is afgespleten van 418.

===============

1728 juni 9, Zwolle

(xiii: 20) Derck Gerrits, mede ten behoeve van zijn vrouw Derckien Willems, na opdracht door Andries Straatman.

Betreft anno 1655: "Eenen acker landes, soe voor desen twee ackeren syn geweest, achter op den enck, tusschen den Groenenwech ter eenre ende eenen sloot ter andere sydenm gehoorende onder Neelsgoet in Assendarp in de stadtvryheyt van Swoll gelegen, vrij van onraet, vermits deselve onraet geslecht ende belast is op Cuylemansstede to Assendarp, verlost aen Jan Janssen". In 1687L "eenen acker lants achter op den Asseldorper Enck, genaemt den Dwarsacker, aldernaest den Hoogencamp gelegen, gesproten uyt Nielsgoet te Assendarp".

Repertorium op de Leenregisters van het Stift Essen II, door A.J. Mensema, pag. 643, leengoed nr. 442

NB: Leengoed 442 is afgespleten van leengoed nr. 431

Relevante voorgeschiedenis:

1695 februari 8:

(x: 108) Jan Houweler, mede voor zijn vrouw Henrickien Knieffs, na opdracht door Gerrichien Willemsen, vrouw van Cryn Brummelenbusch.

1726 januari 3

(xii: 57) Andries Straatman na de dood van Jan Houwiler; tevens verkrijgt hij toestemming om het goed te verkopen.

===============

1729, Thülen / Munsterland

Pfarrer in Brilon gegen Pfarrer Strattmann in Thülen

Staatsarchiv Münster, Herzogtum Westfalen Landesarchiv - Akten, Kirchenwesen, Offizialat / Offizialatsgericht, nr. 1228

===============

1731 - 1750, 't Loo (Veluwe)

Stukken betreffende de verkoop van een stukje zaailand in het Enkhout tegenover Het Loo door Lambertus van Rouwendaal, weduwnaar van Wilhelmina Straatman, aan de prins van Oranje. (1731, 1750. 2 stukken)

Nationaal Archief, toegang 1.08.11 - Inventaris van het archief van de Nassause Domeinraad, (1218) 1581-1811 (1842). Deel 5: Verwerving van andere goederen, rechten en bevoegdheden, Inv.nr. 3711

===============

1732 november 13, Pannerden


Jan Straetman als arbeider werkzaam aan de Amssendijk (?) onder Pannerden.

Archief Huis Berg, inv.nr. 6146 Stukken betreffende het onderhoud van de dijken te Pannerden.
(CBG, Coll. NL Muschart, boekje 181, pag. 78)

===============

1734 - 1736, Nordborchen

Forderung des Juden David an Meinolf Stradtmann zu Nordborchen.

Vereinigte Westfälische Adelsarchive e.V., C.Gre.Gre - Archiv Grevenburg, Schuldsachen, Pfändungen, nr. 3566

===============

1738, Baarn

Akte houdende verklaring van Volkert Rouwendaal en Gerritje Schouteus dat Geertruy en Mijmerika kinderen en enige erfgenamen zijn van Everard van Moesbergh en Amalia Straatman, afschrift

Archief Eemland, Archieftitel: Gerechtsbestuur Baarn en Ter Eem, toegangsnummer 0400.01, Gerechtsbestuur Baarn en Ter Eem, inv.nr. 137

===============

1740-1802, Schnathorst / Minden

Stratmann-Stätte im Struckhofe von Schnathorst (Nr.19)

Enthält :

 • Sterbfall des Leibzüchters Baltzer Stratmann, Schwiegertochter des Johann Jobst Stratmann zu Schnathorst 1740
 • Brautschatzforderung des Henrich Joachim Kahr nach der Heirat mit Isabein Stratmann 1743
 • Heirat des Johann Henrich, Sohn des Balthasar Stratmann, nach Behnke im Hannoverschen 1745
 • Sterbfall der Witwe Anna Hedewig Stratmann 1748
 • Heirat der Anna Cathrine, Tochter des Balthasar bzw. Johann Jobst Stratmann, mit Johann Bernd Gevert in Großen Berken 1749
 • Heirat des Johann Christoph Stratmann mit Anna Margarete Ilsabein Struck aus Brödershausen 1753
 • Verkauf eines Landes an Wegener ohne gutsherrlichen Konsens 1753
 • Heirat des Ernst Henrich, Sohn des Johann Jost Stratmann, mit Annen Sophie Wegener in Struckhoff 1760
 • Sterbfall des Leibzüchters Johann Jost Stratmann 1762
 • Pachtung der Reineberger Amtsländereien durch Stratmann und Kracht 1786
 • Sterbfall der Margarete Ilsabein Stratmann 1786
 • Heirat des Wilhelm Kröger zu Schnathorst mit Anna Christina Ilsabein Stratmann 1789
 • Heirat des Heinrich Hermann, Sohn des Christoph Stratmann, mit Anne Marie Engel Tonniesmeier zu Oberlübbe 1794
 • Sterbfallbeschreibung des noch lebenden Stratmann 1794
 • Darlehen für den Untervogt 1802

Staatsarchiv Münster, Domkapitel Minden (A 210 II), Akten ,Bauernhöfe und Eigenhörige, nr. 746

===============

 

1744 mei 27, Bredevoort

Berent Straatman, pachter bouwman van het Kruijs, stuk in de Heerlijkheid Bredevoort.

Gelders Archief, Rechterlijk Archief Bredevoort, inv.nr. 231, portefeuille Miscellanea II. (CBG, Coll. Muschart, boekje 177, pag. 149)

===============

1746 - 1802, Schnathorst / Minden

Stratmanns-Stätte zu Schnathorst (Nr. 16.) :

Enthält :

 • Tod und Sterbfall des Henrich Stratmann, Wiederheirat der Witwe mit Johann Diederich Kracht, Eigenhöriger der von Cornberg 1746
 • Bittschrift der Margarete Catharine Stratmann, Witwe des verschollenen Soldaten Tieboyes (bzw, ihres Sohnes Johann Henrich du Bois): Brautschatzforderung an ihren Bruder Christian 1748-1750
 • Kindsteil der Anne Marie Stratmann 1748
 • Klage des Christian Stratmann über Bölck zu Quernheim über die Wegnahme der 10jährigen Stieftocher seiner Frau 1751
 • Sterbfall der Schwiegertochter des Christian Stratmann 1754
 • Bitte des Henrich Wilhelm Stratmann um die Entlassung aus dem Soldatenstand 1777
 • Heirat der Marie Elisabeth Stratmann mit Oberste Heitmeyer zu Hüllhorst, Brautschatzforderungen, Verkauf der Oberste Heitmeier-Stätte 1795-1797
 • Heirat der 2. Tochter Anna Marie Catharine Stratmann mit Friedrich Steinmeyer im Stift Quernheim 1800
 • Heirat der 3. Tochter Anna Catharina Margarete mit Christian Friedrich Biermann in Schnathorst 1802

Staatsarchiv Münster, Domkapitel Minden (A 210 II), Akten ,Bauernhöfe und Eigenhörige, nr. 753

===============

1748, Rheden

Liberale Gifte 1748, Schoutampt Rheden, 2e termijn:
  • Folio 31, Rheden: Hendrik Straetman 3 personen boven 16 jaar, 18 stuivers
  • Folio 40, Havikkerweerd: Derk Straetman 2 personen boven 16 jaar, 12 stuivers
Liberale Gifte 1748, Schoutampt Rheden, 4de termijn
  • Folio 31, Rhede: Hendrik Straatman 3 personen boven 16 jaar, 18 stuivers (Met aantekening: " 3e termijn op de restantcedulle")
  • Folio 40, Havikkerweerd: Derk Straatman 2 personen boven 16 jaar, 12 stuivers (Met aantekening: "3e termijn op de Restantc.")

De Liberale Gifte was een incidentele belastingaanslag na aanleiding van de Oostenrijkse Successie-oorlog, 1740-1748, waarbij Nederland door de omringende landen bedreigd werd. Naast een vaste gift werden ook de vermogens belast:

Voor iedereen ouder dan 16 jaar , man of vrouw of kinderen, moest een vaste bijdrage betaald worden van 24 stuivers (in Rheden geschiedde dat in 4 termijnen). Natuurlijk waren hier uitzonderingen op zoals armen. Ook voor de speciale liberale giften golden uitzonderingen, zoals meester, professoren, lectoren, predikanten van gereformeerde en andere protestante gezindheden, ed. De liberale gifte werd uitgedrukt in de 50, 100 of 200ste penning:

Vermogens: 500-1000 glns. werden belast met een percentage van 1/200ste

Vermogens: 1000-2000 glns. werden belast met een percentage van 1/100ste

Vermogens: boven 1000 glns. werden belast met een percentage van 1/50ste

Aangegeven werd hoe dit vermogen moest worden bepaald. Naast geld ging het natuurlijk ook om onroerende zaken ed. Door het afleggen van een Eed kon hij/zij voorkomen dat zijn/haar belastingbijdrage openbaar werd. In dat geval werd alleen aangetekend dat de Eed was afgelegd.

[Bron: "Placaat tot het doen van een liberale gifte, tot afweringe van den vijand. Gearresteert den 27 october 1747."]

Liberale Gifte 1748 Schoutampt Rheden, Gelders Archief twee bewaard: Toegangnummer 2500, inv.nr.139, depot 7, kast 2492, element3. Transcryptie door Harry Bruger, http://home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingen/Liberale_gift_Rheden.pdf

===============

1752 juni 19, Oostenrijk

Adam Wenzel Füst von Batthyányi Graf v. Straetmann, (*27.3.1722 -

+25.10.1787), 19.6.1752 Generalfeldwachtmeister, 27.1.1758 Feldmarschall-Leutnant, 25.1.1767 mit Rang vom 1.12.1761 Feldzeugmeister

Kaiserliche und kaiserlich-königliche Generale (1618-1815), Dr. Antonio Schmidt-Brentano (München), © Österreichisches Staatsarchiv/A. Schmidt-Brentano 2006

===============

1752 oktober 7, Zutphen

Marcelis Straatman, burger van Zutphen, bekeurd wegens jagen op verboden tijd.

Archief Kroondomeinen in Gelderland, portefeuille XXVII, jaren 1750-1767 (CBG, Coll. Muschart, boekje 164, pag. 59)

===============

1753 juli 18, Kekerdom

Magenscheid von Derck Janssen zu Keckerdom de 18 Julij 1753:

Cranenburg den 18: julij 1753 coram Dno judice Tit: Winter et scabinis Herman Tönnissen und Willem von den Pavordt erschiene Derck Janssen aus Kekerdom und gabe zu erkennen dass, nachdehme seine ehefrauw Ida Cornelissen, vor einigen monathen gestorben und er dermahlen zur zweijten ehe zu schreiten intentioniret, so hätte er sich ordnungs-mässig, vorher mit seinen vorkindern abfinden, gestallt er deren dreij hätte, nahmentlich 1. Elisabeth alt 13 jahr 2. Ernesta alt 9 jahr 3. Friderick alt 5 jahr. Mithin des endes zugefugtes inventarium und scheffen taxe hiermit exhibiren wollen unter offerte solches eijdtlich zu bestätigen, gleich er dann auch in contininti abgeleistet, und wann der verstorbenen frauenbruder Rutt Cornelissen sich als vormund zugleich sistiret, so hat derselbe uber die vormund schaftts pflichten zu wollen halten, an den richtern mit handschlag statt eijdes sich verbindlich gemahnt; Wann nun laut ubergebenen inventarij der kinder mutterliches sich zu ein hundert funff dahler zwolff stuber 6 deuten beträget verglichen sich der comparirende Janssen mit dem vormunde, Rutt Cornelissen an einem, und dann die mit anwesende braut Wilhelmina Puttmans wittibe Gerrit Stratmans assistiret durch Johann Henrich Hanssen am andern theil, dass eine einkundtschaft zwischen die aus dieser bevorstehen der ehe etwa zu zielende kinder und denen auf seithen des brautigams, wurklich existirenden, kunftig hir statt finden solle, in mehreren betracht die wittibe braut kinderlos und gar ein ansehnliches, dann die existirende kinder und der vater hatten anbringe, mithin dergestallt kein bedenken obhanden, das solche ein kundschafft von gerichtswegen zugleich hiermit approbiret werden und haben sich beijde theile declariret, dass wann gleich aus dieser ehe keine kinder sollten erwecket wurden, jedennoch die wen angehande frauw als leibliche mutter in ausehnuge budels in allen stucken solle gehalten, und die sich findende kinder als ihre leibliche consideriret, und darnach beij der ausssteuer, etwägar partage und sonsten vorkommenden. Womit dan dieser actus abgeschlossen und vom gerichte als auch sambtlichen contrahenten unterschrieben worden. Cranenburg ut ante. S: Winter, Herman Tonnissen schepe, Willem van de Pavordt schepe, Dis merck + hat Derck Janssen me prasente gesetzt P. Felderhoff, und dieses + hat Rutt Cornelissen gezogen und dis merck + hat Wilhelmina Puttmans eigenhandig gesetzet, P. Felderhoff, Jan Hend: Hanssen.

Hauptstaatsarchiv te Düsseldorf, "Kleve-Gerichte" (Findbuch 103.07), Nr. 877 Gerichtsprotokollbuch, Vol II (1737-1753). Zie: http://members.chello.nl/~g.vbenthem/LeuthgerichtII.htm

===============

1755 februari 3

Bathyan (Batthyány), Ludwig Graf v., Carl, Brüder, Namensvereinigung mit Strattmann, auf Grund des künftigen Besitzes des gräflich Strattmann'schen Majorates, 3.II.1755 (Erbländisch-österreichischer Adel)

(Zie ook: 1763 december 28)

(Zie voor familie Batthyány: Adelslexikon, Deel 1, 1972 (Genealogisches Handbuch des Adels, Deel 53), pag. 245-246)

Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 (…), deel I, Schloss Senftenegg 1967, door Karl Friedrich von Frank, pag. 58

===============

1755 juni 10, Heusden / Nijmegen

Peter Weintjes, ongehuwd, geb. 10 juni 1755 te Heusden, vader Jacobus Weintjes, moeder Geertje Straatmans, Opgenomen in Oud-Burgeren Gasthuis 10 jan. 1822, overleden aldaar 10 januari 1837.

Oud-Burgers en –Burgeressen, uit: Zoeklicht Kwartier van Nijmegen, Nijmegen 1985, pag. 39-55, p 41

===============

1763 december 28

Batthyan, Carl, Graf v., Fürstenstand mit "Hochgeboren"für die männliche Descendenz in der Primogenitur, bei Abgang derselben, sein Bruder Ludwig B. und Strattman, und dessen Descendenz in der männlichen Primogenitur, Wien 28.XII.1763 (Erbländisch-österreichischer Adel)

(Zie ook: 1755 februari 3)

Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erblande bis 1806 (…), deel I, Schloss Senftenegg 1967, door Karl Friedrich von Frank, pag. 58

===============

1764, Rijnsburg

Inventarissen van archivalia van de secretaris van Rijnsburg, overgedragen door A.E. Morsburger, weduwe van Hendrik Straatman, secretaris te Rijnsburg, 1733 en 1764; met bijlage, 1764. 3 stukken

Nationaal Archief, Toegangsnummer 3.01.06, Inventaris van het archief van de Ridderschap en

Edelen van Holland en West-Friesland, 1572-1795, inv.nr. 1326

===============

1765, Kampen

Lambert van der Straeten, pachter van 's lands tabakaccijns over Kampen ca. Kobus Tingen van Velsen

Historisch Centrum Overijssel, Toegangsnummer 84.1, Archief Duplicaten IJsselmuiden, Schoutambt, Rechtspraak, Processtukken Contentieuze zaken, inv.nr. 52

===============

1770, 1772, Groesbeek

Peter Straatman en Andries Arts genoemd als "jagers en oppassers van 't hout" in dienst van Heerlijkheid Groesbeek (rentmeester Johannes ten Busch).

G.G. Driessen, Oud-Groesbeek in woord en beeld, Nijmegen 1980, pag. 42-43

===============

1771 november 5, Bredevoort

Roelof Straatman te Bredevoort is veroordeeld wegens slaan en verwonden van zijne zusters. O.a. Berendina die hij met een schop op het hoofd heeft geslagen. Wordt derwege beboet met 5 daalders.

Gelders Archief, Rechterlijk Archief Bredevoort, inv.nr. 231, portefeuille Miscellanea II. (CBG, Coll. Muschart, boekje 178, pag. 3)

===============

1772 mei 7, Groesbeek

Peter Straatman en Andries Arts ondertekenen een brief. (Opmerking Muschart: "Van geringe stand, zoals uit taal en stijl blijkt. Zij verzoeken om toezending van hunner "liverri" waarmede wel liverei / uniform zal bedoeld zijn.".)

Gelders Archief, archief v.d. Rekenkamer van gelderland, doos genummerd 71-100. (CBG, Coll. Muschart, boekje 180, pag. 122)

===============

1773 november 23, Winterswijk

Berent Straatman en zijn vrouw Jenneken Pijpers wonen op het goed Pijpers in de buurtschap "Miste" (?) (Winterswijk).

Gelders Archief, Rechterlijk Archief Bredevoort, inv.nr. 231, repertorium voor Winterswijk. (CBG, Coll. Muschart, boekje 177, pag. 147)

===============

1779, Etten / Bergh

Tiendrol van Huitings- en Straatmans-Torenslag onder Etten, tiendplichtig aan het Huis Bergh en aan de Rekenkamer, 1779. (Kerspel Etten, nabij Gendringen)

Archief van het Huis Bergh, Inventaris, tweede stuk, inv.nr. 4004

===============

1781 oktober 7, Varsseveld

Geboren Berent Bosboom, zoon van Henrik Bosboom en Haremina Straatman. Doop: 14 oktober 1781.

Archief Huis Bergh, inv.nr. 1443, doopregisters Varsseveld 1772-1811.(CBG, Coll. Muschart, boekje 158, pag. 145)

===============

1779 oktober 29, Culemborg

Daniel Straatman, notaris te Culemborg, hanteert monogram met letters D.M.S.

Gelders Archief, Rechterlijk archief Culemborg, civiele processtukken, portefeuille 153. (CBG, Coll. Muschart, boekje 200, pag. 127)

===============

1780 februari 12, Zevenaar

Akte van belening van Hendrina Gerritsen, weduwe van Berend van Sadelhof met een weide in het Ruwenveen, Tengnagel-of Heidendaalsweide genaamd onder Zevenaar door de Rekenkamer namens de Staten als bannerheer van Baer en Lathum, 1780.

Gelders Archief, Toegang 0510 , Diverse Charters, inv.nr. 477

===============

1784, Warnsveld

Coenraet Straatman, wonende te Warnsveld, ontvangt 15 gulden voor diverse schade.

G.A. Doetinchem, inv.nr. 128, verantwoording liefdegiften voor noodlijdenden door de overstroming van ’s lands rivieren in feb/mrt 1784. (CBG, Coll. Muschart, boekje 171, pag. 86)

===============

1787, Heukelum

In 1787 wordt in de uitgaven van het Gasthuisfonds te Heukelum een jaar traktement voor de "orgeltreder" Roelof Straatman opgevoerd.

Streekarchivariaat West-Betuwe, inventaris van het archief van het gasthuisfonds te Heukelum, 1623 - 1965 (1966), door R.H.C. van Maanen, Asperen 1994. Pag. 2

===============

1792 november 23, Valburgh

Peter Straatman, kerspel Valburgh, 32 jaar oud.

Gelders Archief, Archief Polderbestuur van Overbetuwe, portefeuille gemerkt militaire zaken nr.5, inv.nr 27 (CBG, Coll. Muschart, boekje 169, pag. 132 )

===============

1794, Pannerden


W. Straatman
, ingezetene van pannerden, heeft 2 dagen moeten arbeiden voor
de ingelegerde Hannoversche troepen tegen 10 stuiver daags.

Jan Straatman, als voorgaand, heeft moeten maken hutten op de Kijfweerd en
moeten houthouwen.

Willem Straatman, als voorgaande, heeft evenals Jan hutten moeten bouwen
en brandhout houwen.

Gradus Straatman, als voorgaande, heeft gediend aan de piquetten, dag en
nacht.

RA Arnhem, Archief van het Polderbestuurvan Overbetuwe, portefeuille gemerkt Militaire Zaken Nr.5,
inv.nr. 27. (CBG, Coll. NL Muschart, boekje 169, pag. 130)

===============

1808 januari 13, Winterswijk

Jasper Straatman te Winterswijk.

Gelders Archief, Rechterlijk Archief Bredevoort, inv.nr. 231, portefeuille Miscellanea V, dik pak gemerkt met rode A (CBG, Coll. Muschart, boekje 178, pag. 11)

===============

1809 mei 1, Duiven


Derk Straatman, woonachtig te Duiven, blijft in gebreke geld te betalen.

RA Arnhem, Rechterlijke archieven der Kleefsche Enclaves, inv.nr 214. (CBG, Coll. NL Muschart, boekje 182, pag. 122)

===============

1811 maart 9, Doetinchem

Weduwe Straatman te Doetinchem heeft achter haar naam de vermelding "bedeelt" staan.

G.A. Doetinchem, portefeuille 132, gemerkt stat. beschrijving bevolking, nummering huizen etc. (CBG, Coll. Muschart, boekje 171, pag. 93 )

===============

1821 februari 19, Bergh

Jan Straatman, kuiper te ’s Heerenberg, gehuwd met Dorothea Gezing.

Gelders Archief, archief van het gerechtshof van 1e instantie arrondissement Zutphen, rekwesten 1821, nr. 247. (CBG, Coll. Muschart, boekje 219, pag. 59)

===============

1821 maart 30, Winterswijk

Jasper Straatman, landbouwer te Winterswijk

Gelders Archief, archief van het gerechtshof van 1e instantie arrondissement Zutphen, rekwesten 1822, nr. 248. (CBG, Coll. Muschart, boekje 219, pag. 60)

===============